Lanserte ny bønnebok

Under den økumeniske fredsgudstjenesten i Trefoldighetskirken, Arendal, ble det lansert ny bønnebok, med ukentlige bønner fra hele verden.

Det er biskop emeritus Atle Sommerfeldt som har lagt ned det omfangsrike arbeidet med å oversette bønnene. Den er utformet og utgitt i samarbeid med Norges Kristne Råd.

Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd intervjuet Sommerfeldt om bønneboken for fullsatt Arendal trefoldighetskirke under økumenisk fredsgudstjeneste, tirsdag.

– Sterk opplevelse i felles bønn

FULLSATT KIRKE: I fellesskap leste menigheten fra ukens bønn i den nye bønneboka. (Foto: Gjermund Øystese)

Da en fullsatt kirke leste ukens bønn i fellesskap for aller første gang, fikk Sommerfeldt en sterk opplevelse.

– En mangfoldig økumenisk fredsgudstjeneste var rette stedet å be bønnen høyt. Jeg opplevde at bønnen, som er sterkt personlig, bar i et så stort rom og fellesskap. Det var en sterk opplevelse, sier Sommerfeldt.

Generalsekretær Hermansen innledet samtalen ved å si at «bønnen er selve hjertet i den økumeniske bevegelsen».

– Jesus ba om at vi – hans etterfølgere – alle måtte være ett). Når vi ber med og for hverandre, uttrykker vi vår enhet og kan føle Guds enhetsgave. Bønn støtter oss på vår vei mot en enhet som alle kan se, «slik at verden kan tro», sa Hermansen.

Bønnens globale kraftfelt

Sommerfeldt åpnet i intervjuet med å sitere presten og teologen Tor Aukrust, som i boken «Tilbake til det ukjente» (1981) skrev at: «Hvis bønnen er en forbønn for jorden, skaper den et vernende kraftfelt omkring jorden. Det vil si at bønnen bidrar til å forskyve maktbalansen på jorden».

– Da jeg leste det første gangen syntes jeg det låt litt fremmed. Men da jeg på 1980-tallet oppdaget Kirkenes Verdensråds felleskirkelige bønnekalender ga den meg opplevelsen av deltagelse i et slikt globalt – bønnens – kraftfelt – med de konkrete bønner knyttet til alle verdens land, sier Sommerfeldt.

Han fremhever hvordan bønnene satte fokus på områder og land som ellers fikk lite oppmerksomhet.

– Den hjalp meg ut av en selvsentrert og privatisert bønneform og minnet meg på mennesker, kirker og land som ellers var usynlig i medier og i kirkene.

Sjelden dybde

ARENDALSUKA: Erhard Hermansen og Atle Sommerfeldt i samtale om bønneboka lansert under økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken. (Foto: Gjermund Øystese)

Sommerfeldt opplevde at bønnene fra disse kirkene og landene over hele verden ga ham et eksistensielt bønnespråk.

– Dette var noe jeg ikke fant så mye av i liturgiene. Det hadde en dybde jeg sjelden opplevde i frie bønner i ulike kirkelige tradisjoner. Og takkebønnene fostret frimodighet til å tørre å se begivenheter i samfunnet med troens øyne, til å styrke tilliten til at Gud holder på hele tiden for å sikre vår overlevelse.

Bønnene er til for alle

Sommerfeldt mener det var et perfekt sted å lansere bønneboken på en økumenisk gudstjeneste.

– Disse bønnene er til for alle – uansett konfesjon og tilhørighet.

Generalsekretær Hermansen sender varme anbefalinger om bønneboken til alle kristne kirker og trosfellesskap.

– Vi er som kirker i Norge en del av den verdensvide kirke. Jeg håper derfor at bønneboken vil være en viktig inspirasjon og hjelp i bønnearbeidet, og bli brukt aktivt i kirkesamfunn og organisasjoner, uttalte Hermansen.

«Vi er som kirker i Norge en del av den verdensvide kirke. Jeg håper derfor at bønneboken vil være en viktig inspirasjon og hjelp i bønnearbeidet

– Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Rom for felles bønn under pandemien

Det var under pandemien Sommerfeldt opplevde hvor stor hjelp disse bønnene var for det åndelige livet, språket og dybden i dem. Dette ble så kjært for han at han begynte å oversette dem til norsk – slik at flere kunne få tilgang på dem.

– Under pandemien trengte vi som kirke i Borg å etablere rom for felles bønn og aldri slippe oppmerksomheten for andres levekår og livssituasjon, mitt i vår egen krise.

Han begynte derfor å ukentlighet legge ut bønnetemaer på Facebook fra bønnekalenderen Kirkenes Verdensråd utga i 2021.

– I den kristne kirke er det svært tett sammenheng mellom bønn og arbeid, mellom bønn og samfunnsengasjement som gir mennesker glimt av himmel på jord. Å gå inn i disse bønnetemaene og bønnene gir impuls og utholdenhet i arbeidet for solidaritet og nestekjærlighet.

» Å gå inn i disse bønnetemaene og bønnene gir impuls og utholdenhet i arbeidet for solidaritet og nestekjærlighet»

– Atle Sommerfeldt

Sterk opplevelse å dele bønnen

LESTE I FELLESSKAP (Foto: Gjermund Øystese)

Om hvordan han opplevde den felles bønnen i Trefoldighetskirken denne kvelden under Arendalsuka, sier han følgende.

– Det var en sterk opplevelse å dele bønnen for uke 33 med den store forsamlingen i Trefoldighetskirken i Arendal. En mangfoldig økumenisk fredsgudstjeneste var det rette stedet å be bønnen høyt – og jeg opplevde at bønnen som er sterkt personlig, bar i et så stort rom og fellesskap.

LES BØNNEN HER:

Bønn uke 33: Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania, Niger

Vi takker for
Den tradisjonsrike og lange og historien med handelsruter
Arbeidet med å beskytte naturen
Den gjestfriheten mange som flykter møter i nabolandene


Vi ber for
Mennesker som opplever krig og ekstremisme
Effektiv respons på tørke og sult¨
Desperate barn og ungdommer som tyr til kriminalitet,
tigging og blir gjort til slaver

Vi ber med dem denne bønnen fra regionen:
Kom Gud, beskytt meg med natten.
Bred din nåde over oss slik du har lovet oss å gjøre.
Dine løfter er mer enn alle stjernene på himmelen;
Din nåde er dypere enn natten.
Gud, det vil bli kaldt.
Natten kommer med sin pust av død.
Natten kommer, enden kommer,
Men Jesus kommer også.
Gud, vi venter på Ham dag og natt.
Amen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!