Hiroshimadagen 2022

I anledning Hiroshimadagen setter vi fokus på motstand mot atomvåpen. Krigen i Ukraina har vist at denne motstanden er viktigere enn noensinne.

Lørdag 6. august er det 77 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne. 

Før utgangen av 1945 hadde over 210 000 mennesker mistet livet på grunn av atombombene. Byene lå i ruiner og de menneskelige lidelsene var enorme. De snikende sykdommene fra radioaktive stråling rammer ofrene i generasjoner. 

6. august minnes vi ofrene med handling, og står sammen med de overlevende når de ber alle verdens stater slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Ingen skal måtte oppleve det de opplevde. 

Russlands ulovlige invasjon av Ukraina har satt atomvåpensaken på dagsorden. Vladimir Putin har ved flere anledninger truet med atomvåpen. Atomvåpenstatene ruster opp og investerer enorme summer i disse masseødeleggelsesvåpnene. Når faren for bruk øker, er det viktigere enn noen gang å bli med på å stigmatisere atomvåpen. 

Generalsekretær Hermansen i møte med overlevende i Ukraina

Generalsekretær Erhard Hermansen besøkte i juni det krigsherjede Ukraina. Her fikk han se konsekvensen av den meningsløse krigen Russland fører mot landet. Småbyer rundt Kiev ligger i ruiner, og opp mot 80% av bygningene er bombet i stykker.

– Når jeg ser konsekvensene av den meningsløse krigen Russland fører mot Ukraina, tenker jeg også på de grusomme truslene fra Vladimir Putin om bruk av atomvåpen. Det er viktigere enn noen gang av vi står samlet for å gjøre alt som står i vår makt for å skape en atomvåpenfri verden, sivilsamfunn så vel som politikere. Ingen skal måtte bli utsatt for de forferdelige konsekvensene av et sånt våpen, det grusomste våpenet menneskeheten har funnet opp, sier Hermansen

Hiroshimadagen minner oss på hva atomvåpen er, horrible masseødeleggelsesvåpen laget for å drepe sivile og legge byer i ruiner. Vitnesbyrd fra de overlevende tar saken ned på bakken, vekk fra abstrakte teorier om sikkerhet og ned til de faktiske konsekvensene. Ved bruk av atomvåpen kan ingen gi nødvendig hjelp. Ødeleggelsene vil være for store og strålingsfaren for høy.  

Den eneste måten vi kan sikre at atomvåpen ikke brukes, er ved å forby og avskaffe disse våpnene. 

Kirkene i Norge har de senere år uttrykt skuffelse over at norske myndigheter ikke har villet støtte det internasjonale initiativet om å forby atomvåpen, slik over 100 andre stater har gjort. Men vi fortsetter arbeidet for å overbevise politikerne om at atomvåpen er en hån mot det livet vi er gitt av Skaperen, spesielt i lys av krigen i Ukraina. Vi er forpliktet til å verne om livet på måter som skaper reell trygghet.

Forvalteransvaret innebærer å verne om livet – menneskelivet og hele skaperverket. Kirkens kamp mot atomvåpen startet like etter 2. verdenskrig og har vunnet bred tilslutning.

Norges Kristne Råd arbeider for fred. Å skape fred innebærer ikke bare fravær av krig. Det er også å jobbe for forsoning, for gjensidig forståelse, for avvæpning og avspenning. Vi samarbeider tett med sivilsamfunnsaktører i norske og internasjonale nettverk.

Det kirkelige nettverket har i mange land en vertikal akse som strekker seg helt opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gir mulighet for beslutningspåvirkning og politisk dialog om fredsprosesser, og åpner for bred handling og internasjonalt samarbeid.

Norges Kristne Råd er en del av ICAN. Dette er Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), og er en koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. Kampanjen består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land. ICAN Norge er den norske grenen av kampanjen og koordinerer innsatsen til rundt 50 norske partnere. Partnerne i ICAN Norge er alt fra fra fredsorganisasjoner, fagbevegelse og ungdomspartier til finansinstitusjoner. Alle ønsker en verden fri for atomvåpen og mener at atomvåpen må forbys.

DU kan også bli med og markere motstand mot atomvåpen. Sammen kan vi øke presset for at Norge skal ta avstand fra atomvåpen: 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!