Webinar – Kirke på nye måter i Sverige og Danmark

Gjennom det internasjonale nettverket Fresh Expressions of Church er relasjonene mellom kirkene verden over blitt tettere. I Skandinavia er vi flere som spør oss om hvordan vi kan være kirke i vår tid. Derfor har vi i dette webinaret invitert med oss våre svenske og danske venner.

  • Hva skjer i Danmark og Sverige av nybrottsarbeid?
  • Hvilket rom er skapt for nytenkende arbeid midt i den danske folkekirken?
  • Hvordan erfares hverdagen i svenske nabolag og svensk kirkevirkelighet i dag?

Norges Kristne Råd v/ressursgruppa for Kirke på nye måter arrangerte dette webinaret. Øivind Refvik er dagens webinarvert og dagens gjester er Björn Gusmark fra Sverige og Peter Tingleff fra Danmark.

Se opptak av webinaret som gikk live torsdag 28. april 2022 i vinduet under.

Mer om webinaret

I Danmark har engasjementet rundt nybrottsarbeidet hatt sitt utspring i et av bispedømmene i den danske folkekirken (Roskilde stift). Her bruker de betegnelsen Kirke på vej. Peter Tingleff er prosjektleder for Kirke på vej og prest i Folkekirken i Karslunde Strandkirke sørvest for København. Der har han siden 2011 sammen med andre fått rom og mulighet til å tenke nytt om hvordan de kan være en kirke på vei.

Dette skriver de hjemmesiden om oppstarten: Det hele startede med en længsel efter, at evangeliet planter sig i menneskers liv, og at der ud af det opstår nye måder at være kirke på. Vi tager udgangspunkt i Lukas kap.10, 1-12, hvor Jesus sender sine disciple ud. Læs Lukas 10 Derfor har vi bevæget os udenfor de almindelige kirkelige rammer, for at møde mennesker, der hvor de er.

Peter Tingleff, prest og prosjektleder for Kirke på vej

I Sverige har en også arbeidet med disse spørsmålene over lengre tid. Her er det Nya sätt att vara kyrka som har blitt betegnelsen. Björn Gusmark er prest i Svenske kyrkan og har vært med i arbeidet med med Nya sätt helt fra starten. Han har skrevet flere bøker, blant annet den helt nye og praktiske boken Att följa Jesus där livet händer (2022):

«När människor inte tar sig över de kulturbarriärer som det ofta innebär att komma till kyrkan, kanske det är kyrkan som behöver ta seg ut ur sin invanda kultur och möta människor där de befinner seg. Jesus kunde ha suttit i ett tempel och tagit emot människor som ville komma, men han gjorde ju faktiskt inte så.»   (utdrag fra s. 23 og 24 i den ferske boken)

Björn Gusmark, prest og prosjektleder for Nya sätt att vara kyrka

Alle spør vi oss om hvordan vi kan være kirke i vår tid, og hvordan vi kan bidra til å redusere gapet som over tid har fått etablere seg mellom kirken og folk flest. Sammen ønsker vi også å utfordre etablert oppfatningen om hva det er og hvordan det kan se ut å være kirke i dag.

Vi opplever at vi gjennom dette webinaret får en dypere erfaring med hva Gud gjør midt mellom oss i Skandinavia denne tiden.

Velkommen til å se webinaret i opptak!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!