SEMINAR: Kvinner i lederroller i Frikirkene

Hvordan er det å være kvinne og prest/pastor i en av frikirkene, eller offiser i Frelsesarmeen? Hvilke utfordringer møter kvinner i disse lederrollene som er annerledes enn utfordringene menn i samme roller står overfor?

Flere av frikirkene hadde kvinner i disse lederrollene lenge før Den norske kirke hadde det, hvorfor er de da så usynlige i kirkehistorien, i media og ikke minst i frikirkene selv? Hva er historien til pionerene, og hva ser teologistudenter for seg idag? Hvilke utfordringer har kirkene, og hvordan kan de jobbe med holdninger som fremmer kvinners tjeneste som ledere i sine sammenhenger?

Disse spørsmålene vil være tema for et seminar i regi av MF vitenskapelig høyskole og Norges Kristne Råd 5. mai.

Til seminaret inviteres kirkeledere, forskere, kvinner og menn som selv er i lederroller eller drømmer om å bli det, eller som er interessert i tematikken. Norges Kristne Råd har jobbet med tematikken i flere år og la i 2018 fram en rapport om kjønnsfordeling på styrenivå i kirkene. Rapporten viste at de fleste av kirkene fortsatt har noen utfordringer når det gjelder kjønnsfordeling. MF har nettopp lansert et nytt forskningsprosjekt som heter «Kvinner i lederroller i norske frikirker».

Forskere fra Ansgar høyskole, VID, Høyskolen for ledelse og teologi, TF og MF skal se på historiske, empiriske og pastoralteologiske sider ved tematikken. På seminaret vil du få presentert noe av den forskning som er gjort på feltet allerede, og hva prosjektet skal bidra med fremover, og du kan være med i samtalen om hvordan kirkene kan møte utfordringene og stimulere gode holdninger som gir et likestilt arbeidsmiljø.

PROGRAM

9.00 Velkommen ved Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Presentasjon av forskningsprosjektet «Kvinner i lederroller i norske frikirker» ved Linn Sæbø Rystad og Hilde Marie Movafagh, prosjektledere, MF. Linn er førsteamanuensis i praktisk teologi, Hilde Marie i systematisk teologi og rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar.

9.30 Forskningsarbeid med historisk fokus 9.30 «Mellom underordning og likestilling. Kvinner i frikirkelighet og lavkirkelighet ca. 1880-1980.» ved Ingunn Folkestad Breistein, rektor og professor i kirkehistorie ved Ansgar høyskole. 10.00 «Når kjønn skaper uro – Othilie Tonning som forkynner, leder og sosial entreprenør» ved Marta Maria Espeseth, forskningsleder, Frelsesarmeen.

10.30-10.45 Pause 10.45-11.30 Panelsamtale: Anne Louise Skoland, daglig leder, Vake, Linda Aadne, høyskolelektor, Høyskolen for ledelse og teologi m.fl.

11.30 Lunsj

12.15 Forskningsarbeid med empirisk fokus. Presentasjon av arbeid som allerede foreligger

12.30 Presentasjon av prosjektets empiriske undersøkelser, ved Linn Sæbø Rystad

13.00-13.15 Pause

13.15 Panelsamtale: Hvordan kan kirkene jobbe med holdninger som begrenser kvinners lederroller?

I panelet sitter Terje Hegertun, pinsevenn og professor i systematisk teologi ved MF Øystein Samøen, daglig leder, Norme, Ingull Grefslie, tilsynsprest, Metodistkirken Anne Dalen, sogneprest og prostesaksbehandler, Den norske kirke

14.45 Avslutning

Seminaret er gratis, lunsj dekkes av Norges Kristne Råd. Av hensyn til matbestilling trenger vi en påmelding til seminaret.

Meld deg på her!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!