Nasjonale smitteverntiltak strammes inn

Fra natt til 9. desember gjelder nye smitteverntiltak. Tiltakene gjelder for fire uker, og blir revurdert etter to uker. Mange av disse tiltakene er kjent fra tidligere i pandemien.

– Jeg er trygg på at kirkene raskt får gode rutiner for smittevern så vi kan samles trygt i julen, sier Erhard Hermansen (Foto: Gjermund Øystese/NKR)

– Julen er en tid hvor alle følelser blir forsterket, og i dette er det viktig at kirken er til stede for mennesker, og er det stedet hvor vi kan samles, i fellesskap for å utøve våre tro. Det skal vi være, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Kirkene har etter hvert god erfaring og kompetanse når det gjelder å foreta vurderinger ut ifra reglene som nå trer i kraft. Vær oppmerksom på at noen kommuner vil ha strengere regler.

– Jeg trygg på at 18 måneder med hel eller delvis nedstengning, og kontinuerlig tiltak gjør at kirkene raskt klarer å omstille seg og hente opp igjen gode rutiner for smittevern, sier Hermansen.

Nasjonale regler for innendørs arrangementer

Merk at det er ulike antalls- og avstandskrav for arrangementer med og uten faste, tilviste plasser. Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til plasser eller at man bestiller billetter til bestemte/nummererte plasser. Arrangøren må sikre at det er nok verter til stede for å ivareta dette.

 • Ansvarlig arrangør

Alle innendørs arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan kontakte, og som sikrer smittevernforsvarlig gjennomføring av arrangementet.

 • Plikt til å registrere deltakere

Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Listen skal oppbevares sikkert i 14 dager før den makuleres. Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere.

Antall

 • Offentlige arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser kan ha tre kohorter på inntil 200 deltakere hver, altså inntil 600 totalt. Kohortene skal holdes adskilt med to meter, bruke separate inn-/utganger og ikke blandes, heller ikke ved nattverd.
 • Offentlige arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser kan ha inntil 50 deltakere.
 • Minnesamvær etter begravelse/bisettelse kan ha 50 deltakere (selve begravelsen/bisettelsen regnes som offentlig arrangement). Andre private arrangementer, f.eks. familieselskap etter dåp o.l., kan ha 20 deltakere.

Avstand

 • Det skal være 1 meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Det vil være unntak for bl.a. utøvere og barneskolekohorter.
 • Når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser er det tilstrekkelig med minst ett ledig mellom hver deltaker på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette betyr at man kan bruke alle seterader når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser.
 • .Bruk munnbind ved bevegelse i kirkerommet og når man ikke kan holde avstand
 • Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig

Nasjonale anbefalinger

Fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt.
 • Voksne over 20 år anbefales inndelt i grupper på 20, og at man holder avstand på en meter så langt som mulig innendørs, eller to meter ved høyintensiv trening innendørs. Det oppfordres til å gjennomføre aktiviteter utendørs.
 • Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
 • Håndvask eller håndsprit jevnlig, og særlig i forbindelse med nærkontakt
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • God ventilasjon/luftig når man oppholder seg i et rom over tid
 • Økt bruk av hjemmekontor

Norges Kristne Råd vil følge utviklingen i de kommende ukene. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hvilke påbud, forbud og anbefalinger som gjelder lokalt. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.

Lenker:

Covid-19 forskriften

Nye nasjonale tiltak – regjeringens pressekonferanse 7.12.20

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!