Glemte myndighetene religions- og livssynsfriheten under pandemien?

Pandemien er ikke over, men det er likevel viktig å starte evalueringen.

SALEN: Lyttet interessert til leder i STL, Ingrid R. Joys, innledning av møtet.

Sammen med flere andre organisasjoner, arrangerte Norges Kristne Råd tirsdag formiddag et frokostmøte om religionsfrihetens kår under pandemien. Der fikk vi presentert notatet: «Begrensninger i tros- og religionsfrihet under covid 19-pandemien» (Lenke og info nederst i saken).

INNLEDET: Leder i STL, Ingrid R. Joys.

– Med denne rapporten og denne lanseringen ønsker vi å sette fokus på, og gå opp viktige grenseganger for hva myndighetene kan og ikke kan gjøre i tilsvarende situasjoner. Slik kan vi lære av erfaringene fra denne krisen, og at grensegangene må trekkes slik at vi er bedre rustet som samfunn ved neste korsvei, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd

Kronikk: Ble trosfriheten glemt under pandemien?

Manglende forståelse for religionsfriheten

PRESENTERTE: Evaluering ved Advokat, Erlend Andreas Methi fra advokatselskapet Wiersholm

Et sentralt ankepunkt fra tros- og livssynssamfunnenes side gjennom pandemien er det vi forstår som en manglende forståelse og etterlevelse fra myndighetenes side av det rettslige vernet religionsfriheten har, og en manglende forståelse for denne rettigheten som en sentral og viktig verdi. Dette synet støttes nå av den utredningen advokatfirmaet Wiersholm har foretatt på bestilling av flere trossamfunn og organisasjoner, hvor myndighetenes restriksjoner av trosutøvelsen gjennom pandemien har blitt vurdert opp mot den kollektive religionsfriheten.»

Presentasjon og panelsamtale

ÅPNET SAMTALEN: Generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, og leder i STL, Ingrid R. Joys. (Foto: STL)

Frokostmøtet ble innledet av generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys. Deretter presenterte Erlend Andreas Methi fra advokatselskapet Wiersholm, som har utført den menneskerettslige vurderingen av myndighetenes ivaretagelse av trosfriheten under pandemien, sin evaluering.

Til sist fikk vi en panelsamtale med ledere fra tre trossamfunn, ledet av Erhard Hermansen. I panelet deltok nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Den norske kirke Emil Engeset, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme Hans Rossiné, hovedimam i Det Islamske Fellesskap, Bosnia-Hercegovina og styreleder i Muslimsk Dialognettverk Senaid Kobilica.

Om rapporten

Seks aktører innen tros- og livssynssektoren er oppdragsgivere for rapporten. Dette er Den norske kirke, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges Kristne Råd (NKR), Oslo katolske bispedømme, Muslimsk dialognettverk og KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter. 

Rapporten: Begrensninger i tros- og religionsfrihet under Covid-19 pandemien.   

DELTAKERE: F.v. Advokat, Erlend Andreas Methi fra advokatselskapet Wiersholm, generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, leder i Samarbeidsrådet, Ingrid R. Joys, hovedimam i Det Islamske Fellesskap, Bosnia-Hercegovina og styreleder i Muslimsk Dialognettverk Senaid Kobilica, Nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Den norske kirke Emil Engeset og kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme Hans Rossiné (Foto: STL)

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!