Ikke send regningen til verdens fattige

Den nye regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil bruke 1% av BNI til «internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft». Vi er en rekke norske bistands- og miljøorganisasjoner som er bekymret for at denne formuleringen kan føre til en uthuling av norsk bistand, og en svekket norsk innsats mot global fattigdom. Det er avgjørende at rike land ikke nedprioriterer fattigdomsbekjempelse for å innfri våre forpliktelser globalt, blant annet klimafinansiering. Hvis det er pengene fra bistandsbudsjettet vi skal bruke til klimafinansiering, er det de mest sårbare som har bidratt minst til klimaendringene som betaler deler av vår klimaregning.

Les hele brevet «Ikke send regningen til verdens fattige»

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!