COP26: Uttalelse fra styret i Norges Kristne Råd om klimarettferdighet og bærekraft

Tiden renner ut! Verdens religiøse ledere, vitenskapsmenn og politikere advarer samstemmig om at vi bare har et snaut tiår på å snu den negative trenden som planeten vår står ovenfor. FNs klimapanel slår i sin siste rapport fast at det er hevet over enhver tvil at dagens klimaendringer i stor grad skyldes menneskelig aktivitet i vår del av verden. Tidspunktet for å handle er ! Verden må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Sammen skal vi jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

De som har minst skyld i klimaendringene er også de som er mest utsatt for dem. Det gir oss et ekstra ansvar for å bidra til klimarettferdighet. Vi erkjenner at vi er en del av et system der vår velstand går på bekostning av andres rett til basale goder som tilgang til rent vann, mat og luft. Vårt samfunn og forbruksmønster bidrar til å utrydde arter, til irreversible klimaendringer og tærer på jordens ressurser for kommende generasjoner. Dette rammer både vår neste og oss selv.

Å ta vare på skaperverket handler ikke bare om å forvalte naturen på en god måte, det handler om alle strukturer, systemer og elementer. Bærekraft er å forvalte våre ressurser og dele våre goder, slik at de varer fra slekt til slekt. For oss i den rike del av verden betyr det å forbruke mindre, slik at vår neste kan ta steget ut av fattigdom. Bærekraft er å unngå at vårt levesett og vår samfunnsstruktur fører til destruktive endringer i Guds finstemte økosystem. Vi som kirker i det globale nord erkjenner at vi tidvis har vært altfor passive overfor lidelsene i det globale sør.

En endring som kommer alle til gode, må starte med oss selv. Vi må være den endringen vi ønsker at samfunnet vårt skal bli bærere av. Vi må stå sammen, se innover i egne rekker og løfte opp bærekraft i våre kirker, blant alle våre medlemmer. Samtidig må våre ledere strebe etter å være profetiske røster i vår tid og bidra i det offentlige ordskiftet med enda større tydelighet. Som konstruktiv samfunnsaktør må kirkene utfordre utover oss selv, inn mot de som har midler og makt i vårt samfunn til å endre strukturer og sette en ny og mer bærekraftig kurs.

Norges Kristne Råd vil:

– La bærekraftsmålene bidra til å definere de aktuelle deler av kirkenes virksomhet.

– Fortsette å videreutvikle teologiske rammeverk og plattformer for klimarettferdighet og tiltak mot klimaendringer og naturødeleggelser både økumenisk og interreligiøst.

– Bidra til en konstruktiv dialog mellom trossamfunnsledere og trosbaserte organisasjoner og lokale myndigheter som fremmer kirkers aktive deltakelse i konkrete tiltak for bærekraft lokalt og globalt.

– Bidra til å skape bevissthet om klima- og naturkrisen i våre kirkesamfunn og menigheter og tilby verktøy og fremme tiltak slik at menigheter kan gjøre bevisste og grønne valg for innkjøp, forbruk og drift som har reell påvirkning.

– Bidra til å involvere barn og unge i menighetene i regionale, nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser og koble deres lokale arbeid med den bredere nasjonale og internasjonale kampen for klimarettferdighet og bærekraft.

Norges Kristne Råd oppfordrer til:

– At Norge som oljeutvinnende nasjon tar større ansvar for sine klimautslipp og klimafotavtrykk i verden ved å kutte minst 55% av klimagasser innenlands innen 2030.

– At målet om å begrense den lokale oppvarmingen til 1,5 grader må være førende for all norsk politikk, inkludert forvaltning av Oljefondet. Det må legges tydelige planer for hvordan vi skal nå dette målet, blant annet med utslippsbudsjetter for alle sektorer.

– At Norge må oppskalere bidraget til klimakutt i sårbare stater, gjennom finansiering og overføring av miljøvennlig teknologi.

– At Norge øker tilskudd til klimatilpasning i sårbare stater. Økt klimafinansiering må komme i tillegg til et bistandsbudsjett på 1% av BNI.

Kontakt for mer informasjon:

Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd

Telefon: 48991270

E-post: ba777@kirken.no

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd Telefon: 23 08 13 03 / 90 06 15 11 E-post: erhard.hermansen@norkr.no Norges Kristne Råd Rådhusgata 1 – 3 0151 Oslo

www.norgeskristnerad.no

Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!