6 tips til deg som vil starte noe for ungdom

Mange menigheter ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. En rykende fersk veileder gir deg tips og eksempler som kan hjelpe deg å komme i gang.

Janne Dale Hauger, prosjektleder i Blå Kors

– Mange erfarer at veien fra en god idè til et velfungerende tiltak kan være lang, sier prosjektleder Janne Dale Hauger i Blå Kors. Hun forteller at veilederen er utformet spesielt med tanke på norske menigheter. Samtidig er den skrevet slik at den er relevant for frivillige organisasjoner, kommune og andre aktører. På den måten kan veilederen brukes som et felles utgangspunkt for å starte opp tilbud i samarbeid på tvers av sektorer.

Kirkeverge i Den norske kirke i Stjørdal, Oddbjørn Eide, er en av de som har sett på veilederen på nettet. – Denne siden synes jeg er helt glimrende, sier Eide. – Jeg har i flere omganger jobbet sammen med bl.a. trosopplæringen og ungdomsdiakon, og også øvrig stab om akkurat dette temaet. Og nettsiden dekker de absolutt viktigste punktene som må på plass for å få noe til å rulle å gå litt lenger enn det som blir startet på impuls. Ikke for det altså, spontanitet og iver skal en ikke underslå, men det å ta seg tid til å avklare behov, involvere, engasjere, skape eierskap, rydde tid og skaffe varige ressurser er helt avgjørende for at et tiltak skal stå seg.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Blå Kors, KFUK-KFUM, KA – Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon, Norges Kristne Råd, Den norske kirke og Metodistkirken. Disse aktørene står også sammen bak satsningen på nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge.

– Veilederen er konkret og tilpasset menighetene. Den er et godt utgangspunkt for de som vil starte opp ungdomsarbeid, og det viktigste er at den deler erfaringer fra det andre har gjort før, dermed vil det være enklere å starte opp et arbeid som kan bety mye for de det gjelder, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Ta en kikk selv her: 6 råd til deg som vil starte noe for ungdom – Blå Kors ressursbank (blakors.no)

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!