CCME: Ingen flyktninger skal etterlates på vår vakt

I forrige uke holdt den felles kristne kommisjonen for migrasjon i Europa (CCME) en ekstraordinær generalforsamling. Dette kulminerte i en tydelig uttalelse som sterkt utfordrer og oppfordrer oss til å gjøre mer for verdens flyktninger.

Utsatt generalforsamling

Norges Kristne Råd sin spesialrådgiver for migrasjon, Lemma Desta, deltok fra Norges side på den ekstraordinære generalforsamlingen i CCME. Generalforsamlingen holdes hvert tredje år, men på grunn av Covid var det vanskelig å holde en ordinær generalforsamling med deltakelse i 2020. Derfor utsatte man de viktigste sakene til nå; valg og vedtektsendringer, aktivitetsplan og budsjett. – Blant annet ble det vedtatt et mer likestilt system for deltakelse i kommisjonen hvor hvert medlem skal ha én stemme hver. Ingen vekting lenger. Dette vil gjøre det mer likt for alle, sier Desta. 

Desta gav også klart uttrykk for at det er stor forskjell på å møtes over Zoom og det å møtes fysisk. – Noen ting kan man ta digitalt, men når man skal oppdatere hverandre på arbeidet som gjøres og man i tillegg skal komme fram til felles uttalelser og fokus for arbeidet de neste årene så er det avgjørende at man møtes fysisk.

Forsamlingen godkjente blant annet et arbeidsprogram for 2021-2023 med søkelys på fritt leide for flyktninger og migranter, rett til familiegjenforening og innsats fra kirker for å “være forent i mangfoldet/være kirke sammen”. Dette arbeidsprogrammet hang også tett sammen med fellesuttalelsen.

Vi skal ikke etterlate flyktninger og migranter til seg selv

På generalforsamlingen vedtok man en uttalelse som kommer som et tydelig svar på det økende behovet man har sett i kjølvannet av krisen i Afghanistan. Mange er svært oppbrakt over hvordan vesten i august bare etterlot Afghanistan og Afghanere fullstendig i stikken. Uttalelsen appellerer til europeere og deres institusjoner, samt kirker over hele Europa, til å beskytte én million av de mest sårbare flyktningene og migranter ved å bringe dem til Europa. Delegatene på generalforsamlingen understrekte de positive sidene ved flyktningkrisen i 2015 og årene etter, hvor land etter land «heiv seg rundt», og hvor én million mennesker fikk beskyttelse. Delegatene uttrykte sterk bekymring og kritiserte den nåværende tendensen til flere europeiske land hvor man stenger flyktninger og migranter ute fra grensene – med belegg i overskriften «No new 2015». Uttalelsen fra delegatene bemerker særlig bekymring knyttet til EUs nye «asyl- og migrasjonspakt», men også pågående praksis ved Europas yttergrenser for å hindre tilgang til beskyttelse.

Uttalelsen fra generalforsamlingen 

Lemma Desta sier at uttalelsen har et godt budskap. – Situasjonen som europeisk migrasjonspolitikk har ført til er virkelig ikke god. Derfor måtte vi komme med en uttalelse som prøver å heve perspektivene på at Europa har et ansvar. Det fremstilles som at det var en krise i 2015, men det var også en suksess at vi greide å ta imot og bosette så mange. Vi kan klare det igjen, vi har både hjerterom og husrom i landene våre. Det er flere byer i Europa som har signalisert at de er villige til å ta imot flere flyktninger og gi beskyttelse og ly. Vi kan bidra og vi bør hjelpe til. 

Hele uttalelsen kan du lese her.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!