Uttalelse fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd om rettssikkerhet for konvertitter

Fraværet av rettsikkerhet for konvertitter undergraver det norske demokrati.

21.09.2021 | Norges Kristne Råd (NKR)

Under Rådsmøtet i Norges Kristne Råd i Lillestrøm 16-17. september 2021 drøftet vi framgangen i arbeidet for bedre rettsikkerhet for konvertitter. Mange er opprørt over at konvertittenes og menighetenes troverdighet trekkes i tvil hos utlendingsforvaltningsinstansene og i rettsvesen. Det var med stor skuffelse vi mottok den norske høyesteretts dom om at den Afghanske konvertittfamilien i kirkeasyl i Hønefoss kirke ble ikke trodd på – at den lille Afghanske kristne familien må lide under tvilen i tillegg til traumene de allerede hadde med seg til Norge.

Norges Kristne Råd har lenge holdt i dialogen med noen av de politiske partiene og utlendingsforvaltningsorganene UDI og UNE. Vi har merket forbedringer i tilnærmingen som omhandler konvertitter for eksempel en ny mal for asylintervju som inkluderer tro og livssyn. Men vi har ennå ikke fått endringer som i praksis kan bedre deres rettssikkerhet. Vi mener fraværet av rettsikkerhet for konvertitter undergraver det norske demokratiets integritet og Norges legitimitet som forkjemper for tro og livssynsfrihet og for internasjonale menneskerettigheter. Det er med bekymring vi henvender oss til norske myndigheter for å be dem ta på alvor konvertittenes bønn om å bli hørt, sett og trodd dersom det ikke foreligger bevis på det motsatte. I arbeidet med konvertitter opplever flere av våre ledere, pastorer, prester og engasjerte medlemmer at deres vitnesbyrd ikke vektlegges tilstrekkelig i forhold til hva deres kompetanse og erfaringer burde tilsi. Vi anser dette som undergraving av kirkenes kompetanse og integritet.

Rådsmøtet krever at menighetenes vitneutsagn om troverdigheten av konverteringen skal tillegges avgjørende betydning. Vi krever praksisendring i saksbehandlingen for å bedre ivareta rettsikkerheten til konvertitter. Herunder ber vi om

  • At all konvertittsaker, som blir kjent som sådan under saksbehandlingen hos UNE, skal sendes tilbake til UDI for førstegangsbehandling med utgangspunkt i de nye malene for asylintervjuer. 
  • At saksbehandlingen av konvertitter som omhandler troverdighetsvurdering følger samme metode brukes for homofilisaker – nemlig ved å møte dem med vennligsinnet åpenhet heller enn skepsis.
  • At det skal nedsettes en uavhengig kommisjon til å granske konvertittsaker og jobbe for å innhente informasjon og bygge kunnskap om konvertering.
  • At all tros- og livsynsrelatert forfølgelse tas på alvor på linje med andre årsaker.

Som kristne kirker i Norge, har vi forpliktet oss til sammen må forsvare alle som forfølges for sin tro og overbevisning.

Last ned uttalelsen i pdf

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!