Uttalelse fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd om rettferdig vaksinefordeling

Norges Kristne Råd har tidligere gått ut og bedt Norge være ledende i arbeidet med å sikre en rettferdig global fordeling av vaksiner. Som kirke har vi oppfordret våre medlemmer til å gi støtte til organisasjoner for å dempe pandemiens konsekvenser og å løfte det inn i forbønnen. Over hele verden øker styrken i kravet om en mer rettferdig fordeling av medisinske ressurser. Den pågående pandemien har vist hvor urettferdig vaksiner fordeles. Rike land bruker sin økonomiske tyngde til å ta for seg av produksjonen. Store medisinske selskaper beskyttes mot konkurranse og en mer rettferdig fordeling som vil gå ut over utbyttet deres.

Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se. Vi har sett at det er de rike og velfungerende landene som både får vaksinen først og som har et system for å vaksinere effektivt. Derfor er det viktig at en rettferdig fordeling av vaksinene settes på dagsorden verden over.

Norges Kristne Råd ser med dyp uro på det økende gapet mellom fattige og rike land i fordelingen av covid-19-vaksiner. Dette truer menneskeverdet, forlenger pandemien og forsterker underliggende kriser knyttet til fattigdom og ulikhet. Kirkenes oppdrag er å verne om menneskeverdet, og vi kan ikke tie når vi ser at dette trues. Vi regner det som vår moralske plikt å løfte fram de fattigste og mest sårbares situasjon under pandemien og å oppfordre våre myndigheter til å bidra til at fattige land får støtte i denne globale krisen.

Norge er i posisjon til å ta en ledende rolle i et internasjonalt samarbeid, og vi oppfordrer våre politikere til å bruke denne rollen til å presse på for rettferdig fordeling. Vi ber også Norge om å benytte sin rolle i Verdens handelsorganisasjon til å legge press på alle involverte for å få til en enighet om deling av kunnskap og teknologi, slik at produksjonsvolumet øker, og prisene kan reduseres.

På åpningsdagen av World Health Assembly sa erkebiskopen av Canterbury Justin Welby sammen med presidenten av det Internasjonale Røde Kors Peter Maurer, at verdens ledere må velge mellom en nasjonalistisk vaksinefordeling og menneskelig solidaritet. En lang rekke ledere av ulike trossamfunn og trosretninger, og humanitære ledere signerte allerede 24. mai en felles erklæring der en rettferdig fordeling av vaksiner blir beskrevet som et humanitært imperativ.

Norges Kristne Råd stiller seg helt og fullt ut bak kravet om en rettferdig fordeling. Vi oppfordrer våre politikere til å presse fabrikanter til bredere fordeling og å åpne patentene for produksjon i flere land.

Last ned uttalelsen i pdf

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!