Internasjonale kirkerådskonferanser

En viktig del av kontakten med kirkene i sør er samtaler mellom kirkeledere. Dette skjer ved deltakelse på kirkerådskonferanser og gjennom pastoralutveksling.

Se World Council of Churches

Siden Norges Kristne Råd ble etablert har det vært regelmessig kontakt med bl.a Sudan Council of Churches, South Sudan Council of Churches, The Fellowship of Christian Councils in Southern Africa (FOCCISA), og kirkerådene i Great Lakes regionen (bl.a Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa – FECCLAHA)

Ulike områder har og har hatt fokus i ulike perioder, som: freds- og forsoningsarbeid og HIV/Aids.

NKR prosjektet “Churches, Gender and Human Rights” (CGHR) var et teologisk fundert engasjement for menneskerettighetene med særlig fokus på retten til ikke å bli  utsatt for vold startet i 2003. Sammen med FOCCISA har Norges Kristne Råd utviklet materiellet “One body” hvor del en består av en samling refleksjoner omkring utfordringer som hivrelaterte stigma stiller til kirkene, del to inneholder ressurser for bønn, liturgi, gudstjeneste og bibelstudium, samt personlige vitnesbyrd fra mennesker som lever med hiv eller aids, og del tre med fokus på «gender, youth and abuse.

Høsten 2019 deltok generalsekretær Erhard Hermansen på den første generalforsamlingen i South Sudan Council of Churches. I sin hilsen til generalforsamlingen takket Hermansen for samarbeidet fra midten av 90-tallet, og lovte at Norges Kristne Rеd vil “gå sammen med dere, be sammen med dere og arbeide for enhet og fred – sammen med dere.»

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!