Ny teologisk rådgiver

Daniela Lucia Rapisarda er ansatt som teologisk rådgiver i en nyopprettet stilling i Norges Kristne Råd. Hun har lang og bred erfaring med økumenisk dialogarbeid, og er postdoktor på Menighetsfakultetet.

NYANSATT: Daniela Lucia Rapisarda er ny teologisk rådgiver i NKR.

– Rapisarda har en spennende og solid bakgrunn, og brenner for økumenisk teologi og kristen enhet. Hun vil være en viktig ressursperson for stab og styret i spørsmål om økumenisk teologi, og bidra til å skape åpne møteplasser og legge til rette for gode samtaler, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

En viktig del av Norges Kristne Råds arbeid er å legge til rette for teologisk dialog mellom medlemskirkene og kirkelederne, bidra til kompetansebygging og teologisk refleksjon overfor medlemskirkene. På den måten kan de holde seg oppdatert på aktuelle teologiske og økumeniske temaer og delta i den teologiske samtalen mellom kirker internasjonalt.

Økumenisk bakgrunn

Rapisarda vokste opp som baptist i Italia. I dag er hun medlem i Den norske kirke.

– En oppvekst som medlem av en minoritetskirke har bidratt til forståelse for andre minoriteter – så vel religiøse som kulturelle og sosiale. Jeg kom til Norge med en dyp innsikt i minoritetsspørsmål og et ønske om å arbeide for flerkulturell, økumenisk og interreligiøs dialog i norsk sammenheng, sier Rapisarda.

Rapisarda har lang erfaring med økumenisk dialog på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Helt fra hun var ung har hun vært aktiv i nasjonale og internasjonale økumeniske organisasjoner; Det italienske kristelige studentforbundet, World Student Christian Federation (WSCF) og Kirkenes verdensråd (KV). Hun var aktiv i kvinnenettverket til Kirkenes Verdensråd, og jobbet som Europa-sekretær i World Student Christian Federation. Nasjonalt har hun tidligere vært koordinator for kirkelig fredsplattform i Norges Kristne Råd, og jobbet som rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Økumeniske, teologiske og sosiale interesser

Doktoravhandlingen hennes omhandlet den økumeniske teologien som utviklet seg rundt en viktig fredsprosess i Sør-Sudan. Det var nettopp for å flytte til Sør-Sudan at hun sluttet som koordinator i NKR. Med seg tilbake til NKR har hun viktig økumenisk kompetanse.

«VELKOMMEN»: Generalsekretær Erhard Hermansen gleder seg til spennende samarbeid.

– Kirkerådene i Sør-Sudan og Norge er blant de mest økumeniske jeg har erfaring med. Det er også interessant hvordan de to kristne rådene har en historie om felles arbeid. Den typen akademisk arbeid har ført mange tråder av mine økumeniske, teologiske og sosiale interesser sammen: økumenisk samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå, fredsengasjement og teologisk refleksjon over sosiale spørsmål, sier Rapisarda.

Hun er interessert i å jobbe med økumenikk både sosialt og akademisk – spesielt innen områder som fred, migrasjon, traumer og miljø.

– Den nåværende økumeniske debatten om baptisme i norsk sammenheng synes jeg er svært relevant, og jeg ønsker å stimulere til deltakelse i slike debatter blant medlemmene av Norges Kristne Råd, sier hun.

Gleder oss!

– Vi gleder oss over å få Daniela Lucia Rapisarda i stillingen som teologisk rådgiver og ser frem til et spennende samarbeid med henne, sier generalsekretær Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!