Årsrapport 2020: «Kirke i en annerledes tid»

«Kirke i en annerledes tid» var temaet for 2020. (KLIKK på bildet og les Årsrapporten 2020!)

2020 var året vi på alvor måtte finne nye måter å være kirke på, og vi som ofte snakker om å gå til kirke, har under pandemien fått en sterk påminnelse om og erfaring med meningen med uttrykket «We gonna have church».

Slik innledes Norges Kristne Råd sitt årsskrift for 2020.

Annerledestiden

Vi har vært tydelig overfor myndighetene at retten til å utøve sin tro, også er retten til å utøve sin tro «sammen med andre»

Erhard Hermansen, generalsekretær

Årsskriftet bærer som alt annet i 2020 preg av pandemien, derav også årsskiftets tittel «Kirke i en annerledes tid». 12. mars 2020 ble Norge stengt ned, verden stod overfor en pandemi.

– For kirkene har det vært viktig å delta aktivt i samfunnsdugnaden for å stoppe smittespredningen og følger råd fra nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

Store deler av året har kirkehusene vært helt eller delvis steng for gudstjenester og andre arrangement. Norges Kristne Råd har sørget for ha oppdaterte smittevernveiledere, sørget for god informasjon om påbud og anbefalinger.

Men Hermansen understreker at NKR hele tiden har vært tydelig på én ting:

– Vi har vært tydelig overfor myndighetene at retten til å utøve sin tro, også er retten til å utøve sin tro «sammen med andre». Denne fundamentale rettighet kan bare  innskrenkes om det er absolutt nødvendig, og i dette tilfellet har vi savnet en bedre redegjørelse om bruken av denne unntaksmuligheten i forhold til tros- og livssynsfriheten.

– Høy aktivitet og stor kreativitet

Det har vært en utfordrende tid, også for oss som kirke, men i denne tiden har vi igjen sett hvor viktig det er at vi har Norges Kristne Råd.

Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken
LANDSDEKKENDE: Mennesker over hele landet deltok i fellessang av Deg være ære, 1. påskedag 2020.

Hermansen påpeker at store fysiske begrensninger til tross:

– Årsrapporten for 2020 gir innsikt i høy aktivitet og stor kreativitet. Mange fysiske arrangement er gjennomført digitalt, og både Pinsefestival og Global uke er eksempel på større tiltak som ble gjennomført, og alle vil huske påskedag da mennesker over hele landet stemte i «Deg være ære» samtidig. Nasjonal bønnedag samlet Norge, det samme gjorde digitale juleproduksjoner opp mot jul.

Synodeformann Jarle Skullerud i Frikirken sier det slik i årsrapporten:

«Det har vært en utfordrende tid, også for oss som kirke, men i denne tiden har vi igjen sett hvor viktig det er at vi har Norges Kristne Råd. Staben i Norges Kristne Råd har funnet svar på mange spørsmål, samordnet retningslinjer og tiltak, lagt til rette for gode, økumeniske produksjoner, og støttet og oppmuntret oss. Det har også vært nyttig å dele erfaringer rundt styrebordet i NKR, og å kunne opptre med en felles røst inn mot myndighetene»

SE: Årsrapport for 2020 (pdf)

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!