Oppfordring til bønn for land og folk

Kirkens største og viktigste høytid vil også i år bli spesiell og annerledes.

Hans Aage Gravaas og Erhard Hermansen

Påskemorgen synger vi «Deg være ære, Herre over dødens makt!»; en seierssang om Kristus som seiret over døden. Budskapet om Guds kjærlighet og frelse går også denne påsken ut til alle mennesker, enten dagene er gode eller vonde. Selv om vi lever i håpet og i lyset av Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, er det lett å kjenne på uro og tvil i disse underlige dagene. Men nettopp i en tid hvor mange kjenner på frykt og usikkerhet, minner påskens budskap oss om livskreftene som er sterkere enn døden og som strekker seg inn i evigheten.

For et drøyt år siden ble hele verden snudd på hodet. Hendelsen i Wuhan i Kina fikk konsekvenser. På kort tid fikk over åtti land bekreftet tilfeller av viruset som alle nå snakker om. Så har viruset spredt seg videre. De fleste land og folkegrupper er nå berørt.

Liv og atferdsmønstre er endret, arbeidsplasser og aktiviteter er stengt ned, mennesker er blitt syke og noen har måttet ta avskjed med kjære venner og slektninger.

Pandemien er en belastning for mange, for noen mer enn andre. Folk er trøtte, mismodige og isolerte. De spør: Hvor lenge?

Om belastningen har vært stor for de fleste, har den ikke vært mindre krevende for våre ledere. Til alle døgnets tider har representanter fra regjering og helsemyndigheter stått fram for å gi god og saklig informasjon. Dette for å verne om folks liv og helse. Det må ha kostet! Hvordan har det vært for Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog, Line Vold, Bent Høie, Erna Solberg og andre? Det står stor respekt for den innsatsen de har utført på vegne av oss alle!

Som ledere for to paraplyorganisasjoner i norsk kristenliv oppfordrer vi våre menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner til å takke for våre ledere og be konkret for dem i påskehøytiden. Be om at de fortsatt må få visdom, kraft og frimodighet i sine viktige oppgaver!

Vi oppfordrer til å be for alle mennesker, om tålmodighet, styrke, helse og nytt mot!

Vi oppfordrer også til å be om bedre tider, om at vaksinasjoner må nå ut til befolkningen og at samfunnet må gjenåpnes!

Vi oppfordrer til å be for våre menigheter og forsamlinger! I over ett år har vi opplevd at grunnleggende menneskerettigheter er blitt satt på vent. Vi ønsker igjen å samles for å tilbe Gud – ikke bare alene, men også sammen!

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.»

(1. Tim 2,1-2)

Hans Aage Gravaas                                                         Erhard Hermansen

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering                     Norges Kristne Råd

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!