Men hva med oss?

Prekeninspirasjon til søndag 8. nov, i anledning Global uke mot moderne slaveri. Tekstene til denne søndagen er Jesaja 1,16-19, 2.Tess. 1,10b-12, Markus 10,28-31

Av Herborg Finnset – Biskop i Nidaros

I de dagene denne teksten ble til, så jeg en reportasje fra en demonstrasjon i USA på TV. I mengden stod en dame med en t-skjorte hvor det stod «I’m a human» – jeg er et menneske.  Vi er alle mennesker i samme fellesskap, på den ene jorden som er vårt felles hjem.  Kanskje synes du det er unødvendig å si det : vi er alle med-mennesker.

Global uke i tidlig i november er en god anledning til å møte mennesker som lever langt borte, men som er innvevd i våre liv.  Gjennom det de lever av, hva hender og skaperkraft produserer og som vi kjøper og bruker.  Få vite litt mer om livsvilkårene for våre med-mennesker som lever i den økonomiske skeivfordelinga i verden og som med rette kan spørre «men hva med oss?»  

Kanskje kan vi møte fortellingene til de som har valgt troen på Jesus Kristus foran et trygt og sikkert liv, og som i hverdagen merker trykket fra system som begrenser retten til å tenke, tro og praktisere sin tro fritt.  De spør oss: Men hva med oss?  

Global uke kan brukes til å delta i handlinger som kan forandre noen av våre medmenneskers liv. Norges Kristne Råd oppfordrer kirkesamfunnene i Norge til å arbeide sammen mot global urettferdighet. Dette er en mulighet til å arbeide med noen av de temaene som kaller på selvransakelse, solidaritet og aktiv handling. Hva med oss? 

Søndag 8.november, 23.søndag i treenighetstiden er en av søndagene knyttet til Global uke i år. I møte med temakretsen for en søndag kan jeg føle meg som en detektiv: det blir viktig å  utforske sammenhengene og spørre: hva skjedde før vår bibeltekst, – og hva skjer etterpå? Hvorfor skjer dette som vi skal forkynne over? Ofte finner vi nøkler for å forstå, for å utvide horisonten i kantene rundt, i det som allerede har skjedd.  Lang-lesing utvider perspektivet! 

Jeg er så gammel at jeg har vært på leir og pugget minneord: kjerneord fra Bibelen. Kanskje husket vi dette fordi det er ett av de 15 stedene i Bibelen hvor snøen er omtalt? Profeten Jesaja sier: « Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene dine er som purpur, skal de bli hvite som snø…»  Men la vi merke til det som står i versene før – og som vi også skal lese denne søndagen? «Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (Jesaja 1, 16-19) Her møter vi et konsentrat av hva som skal til for å oppfylle Guds plan for rettferdighet, og ta oppgjør med det som er galt.  Vårt sted i verden henger sammen med de som er steder for utbytting og undertrykkelse. Synd er noe som også sitter i strukturene, og som vi kan gjøre noe med.  Den gamle profeten er sørgelig aktuell: skal vi gjøre opp vår sak, blir vi utfordret til akkurat det: å gjøre noe med sammenhengene vi er en del av. For vi kan gjøre en forskjell der vi er. 

   *     *      *

Noen ganger møter vi mennesker som vi umiddelbart får god kontakt med: vi merker at vi er på bølgelengde. Det er en gave når dette skjer, og vi erfarer at det er sant: en fremmed er en venn du ennå ikke kjenner. 

Da den rike, unge mannen kom til Jesus for å spørre ham hva han skulle gjøre for å arve evig liv, kan vi lese at Jesus ble glad i ham: han likte ham, men ga ham en stor utfordring: Selg alt, -og gi det til de fattige, da skal du få en skatt i himmelen. 

Han var rik. Det var mye å kvitte seg med. Skulle han selge alt han hadde, ga han også fra seg muligheten til å være en velgjører: også det måtte han avstå fra. Det ble for vanskelig. Direkte oversatt står det «ansiktet hans ble mørkt», og Jesus utbryter: »det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å komme gjennom et nåløye». En forferdet disippelflokk er vitner til denne samtalen, og Peter spør: «men hva med oss?»

Hva med oss ? Dette lille spørsmålet gjør meg urolig. 

Hvem er det som stiller det i dag?

Det er de som venter på at noen skal gripe inn mot uretten. Det er de som venter og håper på at noen skal se deres nød. De som er utlevert til å greie seg på det lille som det nesten er umulig å greie seg på. 

De som arbeider lange dager for dårlig betaling for at vi skal kunne kjøpe billigere varer, de som utsettes for farer på arbeidsplassen sin. En dagarbeider uten arbeid, en permittert tekstilarbeider fordi de rike landene ikke har så mye penger å handle for, en flyktning som ikke har trygghet eller til livets opphold. En kristen bror eller søster som har forlatt alt – fordi de er på flukt, fordi de heller valgte Jesus og friheten? 

Men hva med oss ? Ser du oss, kristne søster og bror i nord ?  Ser du min verdighet? Jeg er et menneske.  Ser du oss, Jesus ?

Er vi den tette vevnaden av støtte som skulle være det de fikk igjen, de som har blitt tvunget til å forlate alt?  De spør: «men hva med oss?»  Profetordet ber oss om å begynne på nytt og gjøre om på uretten.  Kan ikke vi i vår velstående, rike, trygge del av verden, bruke det vi har fått til å takke, hjelpe andre, dele, gjøre verden bedre? Jo, det kan vi, og det er Guds gode vilje at vi deler, ja mer enn det: gir av det vi har.   Men hva med oss? det er også vårt spørsmål. Jesus som snakket om kamelen, nåløyet og rikdommen, fortsatte også med å si »men alt er mulig for Gud». Også i våre liv og med våre spørsmål, og med skammen over det vi ikke greier å fri oss fra.  Vi er ikke alene – vi er gitt et nytt fellesskap. Et nytt fellesskap fylt av glede og rikdom, av tro og håp.  Ingen ting er umulig for Gud. 

Vi utfordres av fortellingene og spørsmålet. 

Vi utfordres til å se: fordi den barmhjertige Gud har sett oss først.

Vi utfordres til å se med Jesu blikk: kjærlig eller med harme over uretten mot de minste

Vi utfordres til å la oss bevege av Åndens skapende krefter, til omvendelse og handling. 

Fellesbønn i anledning Global uke mot moderne slaveri, 8. -15. nov. 2020
Bønnen er skrevet av representanter fra ulike kirkesamfunn i samarbeid med Norges Kristne Råd

(L= leder; S= Stemme, kan leses av samme person eller flere)

Leder: Gud, du vår Skaper, Frelser og Livgiver, over hele landet samles folk i ditt navn til bønn. I kjærlighet skapte du jorden til glede for alt liv på den. Men vi preget den også med urett og ingen av oss er uten medansvar. Vi kommer til deg i bønn om nåde. Vi ber for alle dem blant oss som opplever grov utnyttelse, her i vårt eget land og i vår verden.

S1: Gud, vi ber for dem blant oss som utnyttes på byggeplasser og sover sine netter i overfylte brakker – som ikke møtes på kafeer og restaurante men som kanskje bygde lokalene, rengjorde dem etter stengetid eller vasket opp på bakrommet.

S2: Gud, vi ber for dem blant oss som sliter i vaskehaller og på verksteder, men aldri deltar i blankpolerte bilkortesjer.

S3: Gud, vi ber for dem blant oss som står i åkeren hele dagen for mat som andre skal spise, mens sulten gnager, ryggen verker og lønnen ikke er til å leve av.

S4: Gud, vi ber for dem blant oss som utnyttes til matlaging, renhold og barnepass – mot lite eller ingen betaling og ofte under sterk kontroll – i millioner av hjem rundt i verden,.

S5: Gud, vi ber for dem blant oss som ser seg nødt til å levere seksuelle tjenester under trusler, vold, og daglige fysiske og psykiske krenkelser.

S6: Gud, vi ber for dem blant oss hvis barndom og skolegang forsvinner i støvete gruver og fabrikker, mens mobiler, bilbatterier og kleskolleksjoner gjøres klare for markedet – så forbruket kan fortsette.

L: Herre, du elsker den undertrykte såvel som undertrykkeren – og den lunkne. Du kaller oss ut til sannhet og frihet i Jesu navn – og til å elske vår neste som oss selv. 

Gi oss derfor nåde til å åpne blikket og se hverandres ansikter, så vi alle gjør vår del og vi sammen kan få en slutt på nettovergrep, tvungen prostitusjon, altfor billige klær og underprisede anbud – ja, alle varer, tjenester og strukturer som er forbundet med ufrihet og urett.

Vi forenes i bønn og ber om at alle en dag sammen får gå i frihetens festtog, der du leder oss inn på rettferdighetens og fredens grunn.  Gud, du som løser bånd og setter fanger fri: 

Alle: La frihetens time komme, så alle mennesker får sin rett og vi sammen kan prise deg!  
I Jesu navn. Amen. 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!