Diakonen som kjemper den gode strid

Hilde Kirkebøen (47) er håpsbæreren i Hallingdal som driver folkeopplysning om moderne slaveri. Fra et brutalt og ærlig møte med verdens urettferdighet da hun var 19 år, har Hilde valgt håp foran apati.  

– Det er ikke noe poeng å hele tiden vise elendighet dersom det ikke er mulig å gjøre noe med det, sier Kirkebøen som til daglig jobber som diakon i Ål menighet i Hallingdal.

Hun ser det som et privilegium å jobbe som diakon. – Å være med på det godes side og kjempe den gode kampen, det gir håp til livet.

Kunne gått begge veier

Da Hilde var 19 år tok hun et studie i «Global forståelse». Her fikk hun raskt et møte med verdens brutaliteter. – Jeg skjønte hvor fastlåste de urettferdige globale strukturene er. På mange måter ble jeg nesten litt deprimert når jeg skjønte hvor feil kurs vi var på.

Som så mange andre kunne Hilde valgt å ikke forholde seg til den globale nøden hun hadde støtt på. Hun kunne valgt å leve livet sitt som om ingenting hadde skjedd. Men det var ikke et alternativ sier hun: – Jeg har mye håp, selv om jeg selvfølgelig tar inn over meg mange av realitetene.

Diakon Hilde Kirkebøen.

En global nestekjærlighet

Selv om intervjuet med Hilde foregikk på telefon, var det lett å merke hennes sterke engasjement for verdens fattige. På spørsmål om hvorfor vi skal bry oss om det som skjer utenfor våre landegrenser poengtere Hilde at nestekjærligheten er global: – Det handler om oss alle, vår verdighet. Det er en selvfølge at vi skal hjelpe der hvor vi kan. Vi mister all vår troverdighet om vi bare tenker på oss selv, fordi alt henger sammen – fra slummene i andre land til vår virkelighet her hjemme.  

Global uke er en vitamininnsprøytning

Global uke er et initiativ fra kirkene og samarbeidsorganisasjoner i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Vi er en del av en internasjonal rettferdighetsbevegelse og i år er søkelyset på kampen mot moderne slaveri. I løpet av denne uken arrangeres det eventer av ulikt slag i lokale og nasjonale sammenhenger, alt i fra konserter og ungdomskvelder til panelsamtaler, gudstjenester og webinarer.

I år foregår Global Uke mellom 8 og 15. november, men markeres også på andre tider.

For Hilde Kirkebøen er det en naturlig del av hennes jobb som diakon å engasjere folk til å bry seg, spesielt gjennom Global Uke. – Det å engasjere folk, enten det er mine kollegaer, barn og unge eller folk jeg møter på gata, er høydepunkter for meg. Det gir meg en voldsom vitamininnsprøytning.

Hva er Global uke for deg? Spør vi Hilde.

– Global Uke er et håpsprosjekt, et folkeopplysningsprosjekt. Kanskje spesielt ved at vi jobber med ungdom. Generasjonen som vokser opp nå gir uttrykk for apati, og de ser litt mørkt på framtiden. Gjennom Global Uke kan de være med på noe som gir dem håp, sier Hilde.

Hun deler gladelig om hva de gjør i løpet av uka: – Under Global Uke må man tenke litt tredelt: Både bidra med folkeopplysning og bevisstgjøring, samtidig som en viser at det er mulig å gjøre noe konkret.

Konkrete handlinger

– «Lys våken» helg og gudstjenesten er det viktigste vi gjør under Global Uke på Ål. Her får ungdom informasjon om Fair&Square og arbeidet til Sigmund Hegstad. Vi snakker om rettferdighet som det å være våken. Det henger sammen. Være våken for de som faller utenfor. Dette er en rød tråd i det vi gjør. Så har vi danse-workshop med Sigmund, vi lager Fairtrade sjokolade, vi har café og moteshow – alt med fokus på rettferdig arbeid. Sigmund har med seg romer fra Romania som jobber i hans bedrift som han har startet. Det setter spor i oss å møte mennesker som opplever så mye rasisme i livet sitt, og hvordan Sigmund gjennom sitt prosjekt løfter disse menneskene og gir dem verdighet.

På Ål har Den norske kirke blitt  «grønn menighet», samtidig som de ønsker å jobbe for at kommunen blir en Fairtrade kommune. I tillegg har de startet en kafé/landhandel hvor en legger til rette for mer lokal handel, rettferdige varer og mindre bruk av plast (som del av Zerowastebevegelsen). Gjennom denne landhandelen kan en også påvirke næringslivet positivt. Dette gir folk en mulighet til selv å være en del av en endring. – Det viser seg at etikk lønner seg, sier Hilde.

– Gjennom koronapandemien har vi sett at de bedriftene som har klart seg best også har vært de som har hatt størst fokus på etikk i sin virksomhet.

Fokus på kommende generasjoner og den gode historien

Når vi spør Hilde om hvordan hun klarer å engasjere folk i bygda, sier hun at det er en nøkkel som man må være bevisst på; de unge. – Med alt som skjer i verden, er det begrenset hvor mye en voksen person klarer å ta inn over seg i en travel hverdag. Voksne må liksom stenge litt av. Barn og unge derimot, er mer i bevegelse. De er ikke så satt. Når barnet engasjerer seg, så smitter det over på de voksne.

Hilde snakker videre om hvordan Global Uke har påvirket ungdoms holdninger og hvordan det også påvirker resten av kirkeårets aktiviteter. – Når ungdommen er med på denne kampen mot moderne slaveri, så påvirker det resten av det som de vil engasjere seg i også. De fikk gode erfaringer av å være med på fasteaksjonen, og når våren kom så ville de være med kirketjener på jobb og gjøre hagearbeid. Ungdommene ville rett og slett gjøre arbeid uten å få noe igjen for det, det var liksom en merverdi å bare skulle hjelpe. Dette påvirker selvfølgelig kulturen på Ål i positiv forstand.

Slik ser vi hvordan Global Uke løfter blikket vårt og viser oss at vi er en del av en større sammenheng. Det viser at det nytter å gjøre en forskjell, samtidig som det også påvirker våre holdninger i positiv retning. – Vi må gi folk en mulighet til å være en del av den gode historien, avslutter Hilde.

Vil du ta del i Global Uke mot moderne slaveri og ønsker du å arrangere noe der hvor du bor i år eller neste år?

Ta kontakt med

Elin Finnseth Sæverås

Prosjektleder Global uke

Norges Kristne Råd

efs@norkr.no

Tlf: 93 44 19 15

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!