Nordmenn ønsker å leve bærekraftig, men har lite kunnskap om bærekraftsmålene

Mange tror bærekraftig utvikling kun handler om klima og miljø. Men bærekraftsmålene rommer mye mer. I sin nye kampanje ønsker Norad å spre kunnskap og pirre nysgjerrigheten gjennom en «valgomat» der du finner «ditt bærekraftsmål». 

8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de gjør i dag. Og halvparten av alle nordmenn mener at deres valg i hverdagen har betydning for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. Det viser en fersk rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft. 

Bærekraft er et ord på alles lepper, men rapporten viser også at folk ikke helt forstår hva bærekraft er og hvordan de skal leve bærekraftig. Derfor lanserer Norad denne høsten en landsdekkende kunnskapskampanje om de 17 bærekraftsmålene. 

Kampanjen ble sparket i gang onsdag 28. oktober.

– For å ta gode valg trenger vi kunnskap. De fleste mennesker har saker de engasjerer seg i, både lokalt og globalt. De små valgene i hverdagen eller de store beslutningene i livet kan i mange tilfeller knyttes til ett eller flere bærekraftsmål. Men dette er det ikke alle som vet. Derfor ønsker vi gjennom denne kampanjen ikke bare å engasjere, men også å spre kunnskap om bærekraftsmålene, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

Klima, miljø og en bærekraftig forvaltning av naturressursene er definitivt sentrale bærekraftsmål. Men målene handler også om å få alle barn i skole, kvalitet på utdanningen, jenters rettigheter, likestilling, fattigdomsbekjempelse, jobbskaping og økonomisk utvikling, fysisk- og psykisk helse, bekjempelse av ulikhet – og mye mer. 

Hva viktigst for deg?
Inspirert av valgomater og personlighetstester har Norad laget en uhøytidelig test som viser deg hvilket bærekraftsmål som best beskriver deg og det du bryr deg mest om. Du får også vite hva du selv kan gjøre for å bidra til at verden når dette målet.

– «Bærekraftomaten» viser på en enkel og interessant måte hva bærekraftsmålene handler om – og hvordan de direkte angår deg og meg, forklarer Norads direktør. 

I testen tar du stilling til flere problemstillinger som får deg til å tenke på hvordan verden henger sammen. Og du blir konfrontert med spørsmålet: “Hva viktigst for deg?”

Bredden av temaer i testen vil kanskje overraske noen: Visste du for eksempel at det å støtte gründere og innovasjon i næringslivet er et av målene? Eller å få ned antall trafikkulykker?

– Testen fungerer også glimrende som en samtalestarter, i undervisningssammenheng eller bare om du vil slå i hjel litt tid og lære noe nytt, legger Bård Vegar Solhjell til. 

Global dugnad
Bærekraftsmål nummer 17 handler om at vi må samarbeide for å nå målene. Derfor har Norad alliert seg med mer enn femti bedrifter, kommuner, skoler og organisasjoner som ønsker å engasjere seg i kampanjen. De har alle til felles at de ønsker å gjøre en innsats for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

– Hver og en av oss kan og bør gjøre en innsats i egne liv for å leve mer bærekraftig. I tillegg er det helt avgjørende at både politikere, sivilsamfunnet, akademia og næringslivet engasjerer seg og tar sin del av ansvaret, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.
Korona-pandemien har vist at vi er i stand til å endre våre vaner og bidra i en felles dugnad for å bekjempe viruset. Vi har forstått hvor viktig det er at ALLE bidrar på tvers av sosiale lag og landegrenser, understreker Solhjell. 

– Den samme fellesinnsatsen må til for at vi skal nå bærekraftsmålene, både globalt og nasjonalt. Nå gjelder det å få alle med på dugnaden, sier Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Les mer på: www.verdensviktigstemål.no

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!