Oppdatert Covid-19 veileder fra Norges Kristne Råd

Myndighetene har kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd har allikevel funnet grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen sin.

Se: Covid-19 veileder med retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger

Veiledende presisering

Det dreier seg først og fremst om en veiledende presisering av forskjellen mellom private og offentlige arrangement. Gudstjenester hører til det siste og antallsbegrensningen på 200 deltakere ved innendørsarrangementer står ved lag under forutsetning at avstandskravene kan overholdes. Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale tiltak.

Videre har det vært nødvendig å presisere at stoler som er plassert i rekke og ikke flyttes på i løpet av gudstjenesten er å anse som faste stoler.

Anbefalinger

NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!