Kirker for fred

I dag, 21. september er det FNs fredsdag. FNs hovedoppgave har alltid vært å sikre internasjonal fred, og alle medlemslandene er forpliktet til FN-pakten. Denne inneholder grunnleggende prinsipper for internasjonal rett, og blant annet regler om at ingen land har lov til å bruke makt mot andre land.

Generalsekretær Erhard sammen med James Oyet, generalsekretær South Sudan Council of Churches.

Kristne organisasjoner og medlemmer av the Ecumenical Network on South Sudan (ENSS) har anledning fredsdagen formulert og signert en uttalelse med formål om å skape bevissthet rundt den katastrofale situasjonen i Sør-Sudan. I tillegg ønsker vi å vise solidaritet med folket som så lenge har lidd under tiår med konflikter.

Les uttalelsen her!

– Kirker og trossamfunn har alltid vært sentrale i internasjonalt fredsarbeid. Fred er et sentralt begrep i Bibelen, fredsarbeid er koblet til kjærlighetsbudet, og kirkene ønsker å stå opp for mennesker som lider under vold og krig, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

Kirkene sammen

– Fred er mye mer enn fravær av krig, det handler om å sikre demokratiske samfunn hvor fundamentale menneskerettigheter respekteres slik at grunnlaget for framtidige konflikter og urett minimaliseres. «Rettferdig fred» handler om å bygge fellesskap der menneskers gode relasjoner med hverandre, med skaperverket og med Gud blir ivaretatt, sier Hermansen.

Kirkene er gjennom Kirkenes Verdensråd kalt til å gå sammen i fellesskap og tro som del av “the pilgrimage of justice and peace”. Kirkene skal stå sammen mot urettferdighet og vold. Kirkene skal ikke bare arbeide for å unngå krig, men aktivt ta del i å bygge gode lokalsamfunn der menneskerettighetene ivaretas gjennom aktiv diakoni, handlings- og påvirkningsarbeid, sier Hermansen.

Viktig støtte

Odd Evjen er spesialrådgiver Sør-Sudan, Kirkens Nødhjelp.

Odd Evjen, spesialrådgiver Sør-Sudan i Kirkens Nødhjelp, ser hvilken viktig rolle kirkene har i fredsarbeidet.

– I et samfunn som Sør-Sudan hvor myndighetsstrukturen er veldig svak representerer kirkenettverket en struktur som når ut til så å si alle i hele landet. Kirkenetteverket har historisk sett spilt en viktig rolle i å nå folk i alle deler av landet med grunnleggende tjenester som helse, utdanning og rent vann. Videre har kirkenetteverket i gjennom hele konflikten fra den spede begynnelse vært aktive i fredsarbeid og vært brobyggere i konfliktlinjer lokalt og nasjonalt.

Han forteller at nettverket av kirker gjennom dette arbeidet har fått stor tillit og legitimitet i befolkning – og anerkjennes også av politiske og militære ledere som en sterk stemme.

Om situasjonen i Sør-Sudan tenker Evjen at det viktigste for kirkene i Norge er å gi støtte til søsterkirkene i Sør-Sudan og deres kamp for fred for en lidende befolkning.

– I dagens nyhetsbilde med mangfoldige kriser og utfpordringer så er det lett å glemme både SørSudan og andre langvarige konflikter områder i Afrika, sier Evjen og peker på at internasjonal diakoni i vår tid også er å være en «minnepinne» om menneskelig lidelse i andre deler av verden.

Økt fattigdom av Covid 19

Han påpeker at de nå lider en ekstra byrde som som følge av Covid 19 – blant annet i form av sterk økning av fattigdom.

– I Sør-Sudan ser vi også bivirkningene i form av økt konflikt, fordi de få ressursene som finnes kommer under sterkere press. Vi ser også en avtagende interesse fra både regionale afrikanske aktører og det internasjonale samfunn for å legge press på partene i konflikten og holde de ansvarlige for avtaler som er signert.

– Her i Norge kan vi sammen være med å holde Sør-Sudan-konflikten oppe i den offentlig opinion og i det politiske landskapet slik at det ikke blir glemt. Norge har spilt en viktig rolle i mange år som aktiv pådriver for fred – vi kan ikke og må ikke gi opp håpet om en varig fred.  I dette må vi heller ikke gi opp håpet og troen på bønnens kraft; Gud har ikke forlatt Sør-Sudan.

Se gjerne uttalelse fra South Sudan Councel of Churches!

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!