Lansering av koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

Tirsdag 1 september ble koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) lansert. Her står Norges Kristne Råd sammen med 56 ulike aktører for at Norge skal få en menneskerettighetslov for næringslivet der menneskerettighetene blir innfridd for alle arbeidstakere, og hvor miljøødeleggelser blir stanset før de skjer. 

Selskaper og bedrifter utvikler produkter og tjenester vi alle er avhengige av, og sikrer både arbeidsplasser og skatteinntekter. Men noen ganger bidrar denne samfunnssektoren til det motsatte av positiv utvikling. Dersom vi skal se en verden fri for moderne slaveri, hvor menneskerettigheter blir respektert og naturen ivaretatt, er næringslivet nødt til å spille en avgjørende rolle. 

Med et sterkt ønske om å bidra til positiv endring i verden har derfor en bred sammenslutning av sivilsamfunnsorganisasjoner, fagbevegelser og næringslivsaktører gått sammen for å jobbe fram en norsk åpenhets- og aktsomhetslov. Hovedpoenget med denne loven er en ansvarliggjøring av hele leverandørkjeden fra produsent til forbruker. I tillegg til å gi norske forbrukere, organisasjoner og andre rett til informasjon om hvordan virksomheter forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, skal loven fremme respekt for rettighetene og anstendige arbeidsvilkår i virksomheter og leverandørkjeder. 

Åpenhets- og aktsomhetsloven vil sikre en lovfestet rett til informasjon for alle som ønsker å kjenne til forhold rundt varer fra det globale og nasjonale markedet. Den vil med andre ord gjøre det lettere for norske forbrukere å treffe informerte og etiske valg, samtidig vil loven gjøre norskregistrerte selskaper juridisk forpliktet til – i egen virksomhet og i sine leverandørkjeder – å respektere arbeideres rett til anstendig arbeid, lønn å leve av, ytrings- og organiseringsfrihet og oppreisning ved påført skade på mennesker eller miljø. 

Etikkinformasjonsutvalgets lovforslag fra november 2019 har lagt et godt grunnlag for arbeidet med den nye loven som er under utarbeiding. Intensjonen er at loven skal ligge så tett som mulig opp til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, og ILO-konvensjonene mot tvangsarbeid og menneskehandelsprotokollene.

I praksis vil loven innebære følgende for norsk næringsliv: 

  • Å ha en offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger.
  • Å ha prosedyrer for oppreisning ved voldt skade. 
  • Å ha så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak.
  • Å ha tilgjengelige hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
  • Å tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet. 

– De store globale utfordringene vi står ovenfor i dag kan potensielt sett føre millioner av mennesker ut i fattigdom og tvinge dem på flukt. Denne gruppen mennesker er de som er i størst fare for å bli utnyttet av kyniske bakmenn på det globale markedet, noe vi må gjøre alt vi kan for å forhindre, sier Elin Finnseth Sæverås prosjektleder for Global info i Norges Kristne Råd.

Generalsekretær Erhard Hermansen føyer til viktigheten av lovens preventive virkning:

– Norges Kristne Råd er utrolig stolte av å stå sammen med en så bred sammenslutning av ulike aktører. Sammen kan vi være med og endre verden til det bedre. Vi håper at denne loven vil gjøre det enklere både for norske forbrukere og bedrifter å treffe gode valg som sikrer «etikk i butikk» og gjør at den virker proaktivt mot utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner, avslutter Hermansen. 


Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!