Å tjene en såret verden

Kirkenes Verdensråd (World Council of Churches) og Vatikanet lanserer dokumentet «Serving a Wounded World». Formålet er å oppmuntre kirker og kristne organisasjoner til å reflektere over viktigheten av interreligiøs solidaritet i en verden som lider under COVID-19-pandemien.

Når Kirkenes Verdensråd og Vatikanet nå går sammen og oppfordrer til global solidaritet, er det et tydelig tegn på at denne krisen gjelder oss alle. Vi er en menneskehet, skapt av Gud til å holde sammen og ta vare på hverandre.

Covid-19 er ikke bare en global helseutfordring, men krisen synliggjør en splittet verden hvor ressurser og makt er urettferdig fordelt. Derfor står vi også overfor en sosial og moralsk krise, som må løses om ikke ringvirkningene av pandemien skal bli katastrofale.

Håp og tro

Dokumentet «Serving a Wounded World», utgitt av Kirkens Verdensråd og Det pavelige råd for interreligiøs dialog, presenterer en kristen begrunnelse for interreligiøs solidaritet i møte med Covid-19. I de ulike religiøse tradisjonene finnes felles moralske verdier og erfaringer med humanitært arbeid, som vi nå må ta i bruk. Nå er tiden for nytenkning for å finne nye former for solidaritet og interreligiøst samarbeid. Håpet er essensielt i alle religioner, vi deler troen på en bedre framtid. I dette ligger det potensiale for endring. 

Den treenige Gud som basis

Dokumentet tar utgangpunkt i troen på den treenige Gud; At alle mennesker er skapt i Guds bilde. Vår tillitt og håp knyttes til Jesus Kristus som har erfart lidelsen på sin egen kropp og som lider med alle dem som lider. Gjennom hans oppstandelse vant livskreftene, og med denne kraften kan vi lege verdens sår. Den hellige ånd forener oss i solidaritet med hverandre og gir oss kraft til å vende oss både til Gud og vår neste.

Oppfordring for handling

Dokumentet beskriver prinsipper for god diakonal handling. Vi må ydmykhet erkjenne vår sårbarhet. Vi må ha lytte i respekt for at vår neste eier historien om sitt eget liv. Videre beskrives medfølelse, gjensidighet og dialog. Syndserkjennelse, fornyelse, generøsitet – og ikke minst kjærlighet, er nøkkelbegreper for å få til endring.

Vi oppfordres til å ta i bruk spiritualitet, solidaritet og kreativitet sammen med ungdom og mennesker med ulik tro. Sammen kan vi tilby verden et moralsk kompass og for å løse de utfordringer vi nå står i. Og ikke minst kan vi synliggjøre håpet. Sammen kan vi faktisk endre verden til et bedre sted for alle.

Bruksdokument

Dokumentet, som er på knappe 20 små sider, vil være nyttig lesning for alle som er engasjert i religionsdialog. Det er tydelig på vårt kristne utgangspunkt og tilhørighet i en større menneskehet, og det gir konkrete råd og retning for handling.

Les dokumentet: «Serving a Wounded World»

Les hva Kirkenes verdensråd skriver om lanseringen

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!