Verdensdag mot menneskehandel

I dag markerer vi FNs verdensdag mot menneskehandel. En tematikk som berører og angår oss alle.


En skulle trodd at slaveri ikke lenger finnes, men sannheten er en helt annen. Vi må erkjenne at ulikhetene i verden er med på å opprettholde at mennesker holdes i fangenskap. Kvinner tvinges til å prostituere seg, barn tvinges til å grave frem verdifulle metaller langt under bakken, menn tvinges til å jobbe under grusomme forhold. Listen er endeløs for hvordan kyniske bakmenn utnytter sårbare mennesker til egen økonomisk vinning – også i vårt eget land, Norge.


Sannheten er at mye av verdiskapningen vi ser i verden i dag, mye av fundamentet for vår velstand – har sitt opphav i verdier som er skapt av mennesker i tvangsarbeid. Det burde gi en kraftig bismak til vår velstand, og samtidig gi oss enda større motivasjon til å få bukt med moderne slaveri.
Men et menneskes verdi står i tydelig kamp mot forbrukermentaliteten vår og de sterke markedskreftene. I praksis er det pengene som råder. Vi kan spørre oss; hva er da et menneske verdt? Svaret på dette er også ubehagelig. Skulle man måle et menneskeliv i kroner og øre, er et menneske vesentlig mindre verdt i dag enn f. eks under kolonitiden, i følge Kevin Bales, professor ved University of Nottingham. – Det kristne menneskesynet forteller oss at vi alle er elsket av Gud, at vi er unike og har uendelig verdi. Slaveri er en dyp krenkelse av menneskeverdet, sier Erhard Hermansen.


Store globale utfordringer som klimaendringer, krig og korona-epidemien forsterker bare presset på sårbare mennesker. Når et menneskes livsgrunnlag blir revet under føttene på det, tvinges mennesker til å flykte. Mennesker på flukt er noe vi må forberede oss på å se mer av. Nettopp derfor må vi også øke vår innsats i kampen mot utnyttelse av disse menneskene.


Vi er som kristne forpliktet til å stå opp mot moderne slaveri. En form for kynisme og urett som kirkene ikke kan lukke øynene for. Bak hvert tall i rapportene er det en kvinne, et barn, en mann, som er kommet i situasjoner med brutalitet og utnyttelse fra andre. En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å kjempe for sosial rettferdighet. En rekke tekster både i Det gamle og Det nye testamentet maner troende til å kjempe for undertrykte, enker og farløses rett. Dette utgjør en viktig grunn til at Norges Kristne Råd og kirkene har gått sammen om å rette oppmerksomhet mot vår tids slaveri. Vi arrangerer årlig «Global uke», som er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR), for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke.

– Det moderne slaveriet frarøver millioner av mennesker verdighet og grunnleggende rettigheter. Dette kan vi simpelthen ikke lukke øynene for! Som kirker og som kristne har vi et ansvar for å kjempe for rettferdighet for alle mennesker, og vi vil gjøre det på lag med alle gode krefter, oppsummerer generalsekretær Erhard Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!