Verdensvant disippel

Fra disippel i Ungdom i Oppdrag til Utenriksdepartementet – og nå Norges Kristne Råd: CV-en til ny kommunikasjonsrådgiver, Gjermund Øystese, sprenger både fylkesgrenser og landegrenser.

Antilope Canyon i Arizona.

Gjermund kommer fra stillingen som politisk rådgiver for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Med erfaringer fra besøk i over hundre land i ryggsekken mener Øystese at det er viktigere enn noensinne at kirkene hever blikket utover egne landegrenser og går inn for samarbeid på tvers av konfesjoner.

– Samhold, solidaritet, dialog og samarbeid på tvers av kirkesamfunn, kultur, etnisitet og landegrenser er viktigere enn noensinne. Her spiller Norges Kristne Råd en viktig rolle, sier Øystese.

Fra en som har besøkt 112 land i verden – både som student, fotograf og politisk rådgiver ligger det tyngde i dette svaret.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å synliggjøre hva Norges Kristne Råd og generalsekretær, Erhard Hermansen, jobber med. Det er en fin bredde og dynamikk i organisasjonen.

– Du sier at et kulturelt og tverrkirkelig samarbeid er viktigere enn noen gang – vil du utdype dette?

– I et globalt perspektiv ser vi at land etter land lukker seg. De blir mindre demokratiske og mindre solidariske. Vi trenger åpenhet og samarbeid, men mange ledere benytter korona til å karre til seg mer makt. De forholder seg ikke til sannhet, og benytter gjerne propagandaapparat og sosiale medier til å spre falske rykter og få fokuset bort fra det de egentlig gjør. Det siste vi trenger er at dialog opphører og at vi lukker oss inne. Vi må forholde oss til resten av verden, vi må snakke sammen og vi må hjelpe «disse mine minste».

Å være disippel i dag er å se på Jesu liv som et eksempel til etterfølgelse.

Han fremhever at Jesus ikke var en som forkynte en «øye for øye og tann for tann»-filosofi.

– Det var nok aldri tanken fra Jesus at vi kun skal tenke på oss selv. Selv om vi har ulik bakgrunn, er vi én kropp.

Idealist og aktivist

Øystese opplever det som en naturlig overgang å gå fra UD til Norges Kristne Råd.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å synliggjøre hva Norges Kristne Råd og generalsekretær, Erhard Hermansen, jobber med. Det er en fin bredde og dynamikk i organisasjonen.

Øystese jobber inntil videre i redusert stilling mens han fullfører mastergraden i praktisk teologi og ledelse ved NLA høyskolen. Med seg tilbake til studier er en høyst variert arbeidsbakgrunn – for CV-en er mildt sagt fargerik: Han har jobbet i Laget i ti år på Vestlandet, tatt disippeltreningsskole hos Ungdom i Oppdrag, studert fotografi på Hawaii, tatt to bachelorgrader med utenlandsopphold i Kina, Tanzania og Israel.  

– Jeg har også fått utløpt for idealisten og aktivisten i meg gjennom internasjonalt engasjement i KrFU, Changemaker og ICAN, legger han til.

Øystese tenker det er viktig å stoppe opp og nyte de gode tingene i livet, og er som sagt med egne ord «kjent for å reise en del». Her fra 30-årsdagen i Toscana for to år siden.

Disippel først og fremst

– Du har hatt mange verv med ulike titler – for deg som kristen kan kanskje alle disse samles i ett paraplybegrep: Å være en disippel. Hva vil det si å være disippel i verden i dag?

– Å være disippel i dag er å se på Jesu liv som et eksempel til etterfølgelse. Selv om han levde her på jorden i en annen tid, er måten han møtte mennesker på og det han sa og gjorde relevant til alle tider. Selv om teknologi og modernisering endrer samfunnet, er våre mellommenneskelige behov akkurat de samme. Jeg ber om at jeg får være et verktøy i Guds hender, at han kan bruke meg til å spre sin kjærlighet, budskapet om sin nåde og frelse til alle mennesker jeg møter. Det betyr ikke at jeg alltid klarer det, langt derifra, men det er et oppriktig ønske i meg om å bli brukt.

Kirken nå og fremover

Han tenker at kirken nå står i en særstilling når det kommer til samarbeid om å møte de globale utfordringene, og tror vi vil merke en endret kultur i etterkant av koronaviruset, han er spent på hvordan det slår ut for kirken sin del.

– Jeg håper at vi kan ha større kontaktflate mellom flerkulturelle sammenhenger og mer tradisjonelle norske sammenhenger. Jeg håper også at kirkene ser viktigheten av enhet og det å stå sammen fremover. Vi må aktivt velge å jobbe for enhet – det er ikke noe vi kan ta for gitt at vi gjør. Det håper jeg kirkene er villige til.

Han understreker at enhet ikke nødvendigvis betyr enighet.

– Vi har gjerne ulike synspunkt når det kommer til teologiske spørsmål. Jeg regner meg for å være konservativ, men tenker likevel at det viktigste er at vi står sammen om det verdensvide oppdraget vi er gitt; å bringe Jesu-budskap, budskapet om håp, tilgivelse, forsoning og frelse til hele verden. Som kirke må vi bli flinkere på å inkludere alle typer mennesker i våre sammenhenger.

Finner meningen i relasjoner

Til slutt må vi nesten stille spørsmålet over alle spørsmål:

– Hva er meningen med livet?

– Meningen med livet ligger i relasjonene: Relasjon til Gud og relasjon til mennesker. Å bli kjent med Jesus og gjøre ham kjent for mennesker verden over. Vi skal virkelig få lov å glede oss over alt det fine Gud har skapt; fra natur til musikk, mat og mellommenneskelige dynamikker. Men når alt kommer til alt er det betydningen av relasjoner som står igjen. Jeg håper og tror at vi møter alle de vi har kjær igjen i himmelen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!