Tilfreds med stort gjennomslag

– Norges Kristne Råd er generelt tilfreds med at våre innspill er lyttet til, og bekreftelsen på at religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Mens kollega Dag Nygård følger Stortinget sin behandling av ny trossamfunnslov fra galleriet på Stortinget må Erhard følge det via Nett-TV.
Mens kollega Dag Nygård fulgte Stortinget sin behandling av ny trossamfunnslov fra galleriet på Stortinget måtte generalsekretær, Erhard Hermansen, følge med via Nett-TV.

Tirsdag 14. mars 2020 var på mange måter en historisk dag. Vi har fått en ny lov som ivaretar trossamfunns rettigheter og tilhørighet i samfunnet.

– Vi registrerer med tilfredshet at vi har fått stort gjennomslag i den nye loven. Vi ser at det er enstemmighet på viktige punkter i loven, men ser med beklagelse på at det på vesentlige punkter ikke er oppnådd tverrpolitisk enighet, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

Fokus på likebehandling

Spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, Dag Nygård, fulgte behandlingen live fra galleriet på Stortinget, tirsdag 14. april. (Foto: Anne Sender)

I loven ivaretas fokuset på likebehandling, og vårt ønske om at antallskravet reduseres fra 500 medlemmer over 15 år til 50 medlemmer inkludert barn er tatt til etterretning. Dette har vært viktig for våre medlemskirker. I kirke-Norge vil det nok i alminnelighet være tilfredshet med at Den norske kirkes medlemstall fremdeles skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn.

– Vi er glad for at Stortinget nå fremhever trossamfunnenes samfunnsmessige betydning. I en kultur preget av en kristen majoritet er det viktig å motarbeide majoritetsblindhet slik at det som kan oppleves fremmed og annerledes blir akseptert og respektert.

Norge er blitt et samfunn preget av livssynspluralisme og tros- og livssynssamfunnene har i samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner og myndighetene et ansvar for å bidra til at vi kan leve sammen i anstendighet og med fred og fordragelighet.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!