Digitale løsninger i unntakstider

Mye tyder på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal gjenge når det gjelder menighetsvirksomhet. Derfor må vi nå gå fra kortsiktig til mer langsiktig tenkning rundt hvordan vi når ut til menighetens medlemmer.

(FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien)

FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien

Mange menigheter landet rundt har vært svært dynamiske og fleksible i møte med coronavirusets utfordringer. De har på kort tid «hevet seg rundt» og laget gode digitale løsninger på gudstjeneste- og møtevirksomheten. Den teknologiske utvikling anno 2020 gjør at vi i dag kan tilby svært gode løsninger til menighetens medlemmer.

Samtidig må det presiseres at digitale løsninger aldri kan erstatte det fysiske nærværet. Det er et midlertidig substitutt. Det har aldri vært tanken at menigheten skal være passive tilskuere til gudstjenesten. Et gudstjenestefellesskap fordrer en aktiv deltakelse fra hele menigheten, det være seg i bønn, lovsang, søndagsskole, kollekt innsamling, preken osv. For å markere forskjellen har Oslo misjonskirke bevisst valgt å kalle online-sendingene for «gudstjenestesamling» og ikke «gudstjeneste».

FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien

Skal nå ut i verden

Pastor i Oslo misjonskirke, Erik Andreassen, reflekterte nylig over denne tematikken i et facebook-innlegg. Han vektlegger flere viktige momenter for digital tilrettelegging som han ønsket å dele.

For det første er det viktig at gudstjenesten er gjenkjennelig og personlig for de som går i menigheten til vanlig. Ha gjerne i tankene at man skal «nå ut i verden» med budskapet, men lag sendingen først og fremst med tanke på de som går i menigheten. Dette spiller inn på både format, oppsett og troverdighet. Man skal ikke skifte uttrykksform fordi møtet plutselig er online. Se inn i kamera, fortell de samme dårlige vitsene og vær deg selv. Følg så godt det lar seg gjør samme oppsettet som man har til vanlig. Det er først og fremst et tilbud til de som ikke kan komme på gudstjeneste i sin menighet.

Det har også vært en diskusjon hvorvidt man skal sende direkte eller spille inn på forhånd. Da må man igjen tenke gjennom hva en gudstjeneste skal være. Gudstjenestefellesskapet er ikke tenkt å være noe som skal foregå knirkefritt, det er ikke stedet å jakte på perfeksjonisme. Man synger med den stemmen man har. Menighet er et fellesskap og ikke et show. Flere har også gitt tilbakemeldinger på at man får en helt annen følelse av fellesskap når man sender direkte og ikke opptak. Det er et viktig poeng å ha med seg! Samtidig kan det være fint å ha spilt inn taler og lovsang på forhånd, men igjen – tenk gjennom hvor «perfekt» man egentlig ønsker at ting skal være.

FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien

«Kappes om å hedre hverandre»

Videre advarer Andreassen mot noe som fort kan oppstå når man kan måle hvor mange som ser, antall likes og annen statistikk som sosiale medier gir oss. Dette kan nemlig fort skape grobunn for en konkurranse- og sammenligningspreget kultur mellom de ulike menighetene. Det er ingen tjent med. La oss heller «kappes om å hedre hverandre».  La oss berikes og bli inspirert av hverandre, samtidig som vi ivaretar våre genuine særpreg som ulike lemmer på Kristi kropp.

Tomm Kristiansen framhevet også noen gode poeng rundt dette i Vårt Land. På den ene siden når kirkene potensielt ut til mange flere enn de som hadde komt på gudstjeneste, samtidig gjenspeiler ikke antall visninger hvor mange som faktisk har fulgt hele møtet online.

Vi går nå inn i kirkens viktigste høytid. Påsken. Selv om kirkene i jula er bedre besøkt, er påsken mer symboltung. Det holdes gudstjenester flere dager i løpet av den stille uka. 

«Nå kommer påsken. Den er ikke avlyst. Den blir mer forvirrende for de troende som møter stengt kirkedør. Frustrerende for dem som ikke kommer seg på hytta. For kirken blir påsken den mest krevende, fantasieggende, elektronisk utfordrende den har hatt på lenge. Og prestene vil oppleve at de tomme kirkene er stappfulle av folk de ikke kjenner, og som venter å høre godt nytt. Noen av dem, som trodde at påske var kvikklunsj og krim, vil få seg en overraskelse.» (Tom Kristiansen)

Tar situasjonen på alvor

Norges kristne råd ønsker å ta denne situasjonen vår på alvor.Derfor kommer vi til å ta initiativ til en idédugnad sammen med våre medlemskirker- og trossamfunn rett over påske. «Her vil vi dele erfaringer og sparre hverandre rundt hvordan vi på en best mulig måte kan imøtekomme menighetenes medlemmer når de er forhindret fra å komme på fysiske gudstjenester og møter,» sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!