Hvem er vi? Gjestfri eller likegyldige?

Paulus og migrantene: forlis og ankomst til Malta

I 2020 er temaet for bønneuken hentet fra Apgj. 28, 2: De var uvanlig hjelpsomme mot oss. 

Materialet til Bønnuka for kristen enhet 2020 er forberedt av kristne kirker i Malta og Gozo (Kristne sammen på Malta). Den 10. februar feirer mange kristne på Malta en høytid knyttet til Paulus sitt forlis og ankomsten av kristen tro på øyene. Teksten fra Apostlenes gjerninger som blir brukt under denne høytiden er også valgt som tekst for årets Bønneuke.

Fortellingen starter med at Paulus blir fraktet til Roma som fange (Apgj 27,1ff). Paulus er lenket fast, og reisen virker meget farlig. Likevel fortsetter apostelen sin tjeneste for Guds rike. Teksten skildrer et klassisk drama om mennesker i møte med skremmende naturkrefter. Menneskene på skipet er nådegitt det frådende havet under dem og stormen som jager rundt dem. Naturkreftene fører dem til ukjente farvann hvor de er fortapte og uten håp.

I dag er det mange mennesker som møter de samme redslene på det samme havet. De eksakt samme stedene som er nevnt i teksten (27,1 og 28,1) finnes også i fortellingene til vår tids migranter. Mange andre steder i verden legger også mennesker ut på like farlige reiser på land eller sjø for å unnslippe naturkatastrofer, krig og fattigdom. Livene deres er også nådegitt voldsomme krefter – ikke bare i naturen, men også politiske, økonomiske og menneskelige. Menneskers likegyldighet tar mange former. Det kan være likegyldigheten hos de som tar penger for å sende desperate mennesker over havet i båter som ikke er sjødyktige. Det kan være likegyldigheten som ligger i avgjørelsen om å ikke sende redningsbåter. Det kan være likegyldigheten i å avvise skip som har reddet migranter. Dette er bare noen få eksempler på likegyldighet. Når vi som kristne ser flyktningstrømmen og de mange krisene som kommer med den, blir vi utfordret fra teksten om Paulus og forlister på Malta: Spiller vi sammen med de iskalde kreftene i likegyldigheten, eller er vi «uvanlig hjelpsomme» i møtet med dem? Makter vi å være vitner om Guds kjærlige omsorg for alle folk?

Bønneuken for kristen enhet

Hvert år samles kristne i omtrent 120 ulike land i felles bønn en hel uke. Bønneuken for kristen enhet blir arrangert på samme tidspunkt hvert år (18. – 25. januar), og er en uke der kristne blir minnet om Jesu bønn for sine disipler.

Johannes 17, 21: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!