Skuffet over dom

Foto: Mennesker i Limbo

Sist torsdag falt dom i rettssaken mot Arne Viste som dømmes til ett års betinget fengsel. I rettsforhandlingene ble det fra påtalemyndighet antydet en linje mellom Arne Vistes virksomhet og menneskehandel. Det paradoksale er at dommen stiller en rekke mennesker i en langt mer sårbar situasjon. Regjeringen øker sin satsing i kampen mot moderne slaveri, men med denne dommen skjer det motsatte, og vil gjøre at flere havner på det svarte jobbmarkedet.

– Selv om dommen ikke er overraskende er det likevel skuffende at den ikke i større grad begrunner hvorfor grunnloven ikke er relevant i denne sammenheng. Det er en dom som ikke gir noe positivt til den gruppen mennesker det dypest sett handler om, sier Erhard Hermansen.

Gjør det kirken er kalt til

Arne Viste har uttalt at dommen ikke innebærer noen praktiske endringer eller noen lyspunkter for de som er i den uholdbare situasjonen hvor de ikke har lov til å jobbe og han derfor veldig skuffet. – Den skuffelsen deler vi, og vi vil stå sammen med Arne Viste i den videre kampen. Jeg vil at han og enhver skal vite at dersom han anker dette videre så har han støtte fra oss i kirkene, sier Hermansen

– Det er modig gjort å prøve lovverket slik Arne Viste nå gjør. Sett fra kirkens side handler det om kristen nestekjærlighet. Det handler om å stå opp for mennesker og deres grunnleggende rettigheter. Det er uttrykk for etterfølgelse av Jesus og hans eksempel, og Arne Viste gjør det kirken er kalt til. Jesus jobbet alltid for de svakeste i samfunnet – uavhengig av hva som var sosialt riktig. Han var radikal og utfordret myndighetene der han mente de tok feil, sier Hermansen.

Bli med og støtt Viste!

Norges Kristne Råd oppfordrer menigheter og privatpersoner til å også støtte Arne Viste økonomisk. IMI-kirken har opprettet et fond som skal gå til Arne Viste og familiens utgifter til rettssaker mm.

 

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!