One body

Nord-Sør-refleksjoner i møte med hiv og aids.

Én Kropp, bind 1, består av en samling refleksjoner omkring utfordringer som hivrelaterte stigma stil- ler til kirkene. Bind 2 inneholder ressurser for bønn, liturgi, gudstjeneste og bibelstudium, samt person- lige vitnesbyrd fra mennesker som lever med hiv eller aids. One body finnes i norsk, engelsk, portugisisk og swahili.

Norsk

Engelsk

Portugisisk

Swahili