[showlibraryitem id=»13362″]

[showlibraryitem id=»13363″]

Torsdager i svart

Torsdager i svart

Torsdager i svart er en bevegelse flere og flere har hørt om, men hva er det egentlig?

Vasker du hender etter toalettet?

Vasker du hender etter toalettet?

Vi snakker ikke så ofte om hvor viktig doen er, men derfor må vi
gjøre det i dag på Verdens toalettdag 19. november. Les blogginnlegget fra Trine Grønborg Christensen, regionleder i Misjonsalliansen.

Hva er egentlig toleranse?

Hva er egentlig toleranse?

Er toleransebegrepet egentlig skjult kritikk av det som oppleves som annerledes og fremmed, spør Hanna Barth Hake i Kirkelig Dialogsenter.

Paulus sitt skipbrudd er en påminnelse

Paulus sitt skipbrudd er en påminnelse

Skrevet av Erhard Hermansen. Det er trangt i båten. 276 personer er på vei over Middelhavet. Været er ekstremt dårlig. Det er lite mat og nøden er stor. Ombord oppstår det maktforhold som skaper konflikt og øker den spente og vanskelige situasjonen. Samtlige...

Det store forliset

Det store forliset

«Et dødt barn veier nesten ikke noen ting.» Paulus forliste og havnet på Malta, akkurat som mange av dagens flyktninger. Les blogginnlegget fra Kristina Quintano, som dokumenterer båtflyktningers ferd over Middelhavet.

Bønn som virkemiddel til forandring

Bønn som virkemiddel til forandring

Skrevet av Erhard Hermansen «Blant alle mulige strategier, metoder og verktøy vi måtte bruke, er BØNN det best tilgjengelige og rimeligste verktøyet enhver kristen har. Den utgjør nødvendig «lim», «olje» og «forbrenning» i vårt...

Har du ressurser, har du ansvar

Har du ressurser, har du ansvar

«Hvis jeg kan bruke min hvite hud som et skjold for å skape pusterom til å lage gode løsninger, så gjør jeg det», sa Sigmund Hegstad i sin tale under utdeling av Ikkevoldsprisen på Oslofjord Folkehøyskole. Gode løsninger er nettopp det Sigmund har jobbet fram sammen...

Ikkevoldsprisen 2020 til Sigmund Hegstad

Ikkevoldsprisen 2020 til Sigmund Hegstad

Sigmund Hegstad fremmer gjennom sin virksomhet mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til. Les den fyldige begrunnelsen for tildelingen.

Hvem er vi? Gjestfri eller likegyldige?

Hvem er vi? Gjestfri eller likegyldige?

Tema for bønneuken er: «De var uvanlig gjestfrie mot oss» – og knytter fortellingen om Paulus sin ankomst til Malta til dagens flyktningsituasjon.

Dyrebare ord

Dyrebare ord

- For meg som ein kristen finn eg det viktigaste i livet mitt i Bibelen, skriv generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Bibelselskapet arbeider for å gje mennesket Guds ord «på eit språk dei skjønar og til ein pris dei kan betale». Av Erhard Hermansen,...

Tverrkirkelig møtepunkt midt i bygda

Tverrkirkelig møtepunkt midt i bygda

I Volda er kirkene opptatt av det som samler, og de tror menighetsfolk flest er lite opptatt av skiller mellom menighetene. De har en 50 år lang tradisjon for å arrangere fellesmøter, og har troa på 50 nye! Dette fremhever generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen, som...

Ber for fred i Korea

Ber for fred i Korea

Kirkenes Verdensråd inviterer kirker over hele verden til en global økumenisk bønnekampanje for fred i Korea. – Jeg har stor tro på bønn som nøkkel til tilgivelse, forsoning og fred, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. For 70 år siden brøt det...

[showlibraryitem id=»13362″]

[showlibraryitem id= «13363»]