Bærekraftsboka

FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro.

Alle har hørt om FNs bærekraftsmål, men hvor godt kjenner du egentlig til målene? Og har du tenkt på hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle målene? Hjelpen er her, i form av ei flunkende ny bok, aldeles gratis.

Bærekraftsboka er ei lita bok med en lett tilgjengelig innføring i FNs bærekraftsmål, og den reflekterer over hva de har med kristen tro og Bibelen å gjøre. Bærekraftsboka er både ei fysisk bok og et nettsted.

Kirken har et ansvar

Oppfyllelsen av bærekraftsmålene er avhengig av at alle sektorer i samfunnet deltar. Bærekraftsmålene har en bred agenda og de har blitt til gjennom en bred prosess hvor også vanlige folk og ulike sivilsamfunnsaktører har deltatt. Kirken, som er en tydelig samfunnsaktør må ta sitt ansvar. Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, sier følgende. 

 

Kirken er og skal være en tydelig samfunnsaktør, med et sterkt samfunnsengasjement, ikke minst for «disse mine minste». Vi skal hegne om barns rettigheter, legge til rette for medvirkning, sørger for gode rutiner for barns sikkerhet og ha fokus på å ta vare på jorda som barna skal arve.

 

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland

Samarbeidsprosjekt

Boka har blitt til gjennom samarbeid mellom en rekke organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner. Redaktører er Anne Marte Skaland, Kirkens Nødhjelp, og Guro Almås, Mellomkirkelig råd. Almås forteller hvordan man kan bruke boka.

Bærekraftsboka kan både brukes til personlig inspirasjon og informasjon, og som en ressurs i arbeid i menighet og organisasjoner. I tillegg til en introduksjon og en teologisk betraktning til hvert av de 17 bærekraftsmålene, inneholder den også spørsmål til refleksjon, utfordringer og en kort bønn for hvert av målene.

Bærekraftsboka passer for ansatte og frivillige i kirker og kristne organisasjoner, og for enkeltpersoner som har en kristen tro eller er nysgjerrig på kristen tro. Den passer for alle som er opptatt av at kirken har et oppdrag ut over seg selv.

Onsdag 6. mars blir det frokostmøte i Kirkens hus i Oslo der boka presenteres. Det blir lansering og paneldiskusjon om kirkenes rolle i arbeidet for bærekraftsmålene. Arrangementet skal streames, slik at man kan delta uansett hvor man befinner seg. Se mer info på facebook eventet. 

Boka er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.

Boka kan bestilles, helt gratis! Send din bestilling gjennom kontaktfeltet nedenfor. 

 

Eller så kan du laste ned filen i PDF format. Boken ligger også ute på bærekraftboka sine nettsider.