Pinsefortellingen bekrefter det sentrale i kvekerteologien

Det kommer periodevis studenter som skal skrive oppgave om kvekere, og det liker vi. Vi liker å dele det vi har funnet. Men det er ikke like lett å svare på alle spørsmålene. Noen ganger tar de veldig mot til seg og spør forsiktig om kvekere feier jul og påske og sånn…

Les Marit Krombergs blogginnlegg om kvekerne og pinsen.

Hvor er de unge?

Norge har mange engasjerte ungdommer som gjerne bidrar i ulike beslutningsdyktige arenaer. Dette gjelder heldigvis også i kirker og kristne organisasjoner. Likevel opplever jeg at fellesskapet i Norges Kristne Råd i for liten grad har klart å engasjere og inkludere de unge.

Les blogginnlegget til Jarle Skullerud, Synodeformann i Den evangelisk lutherske frikirke.

Bevar planeten for barnas skyld

Jeg tror det er på tide at også kirkene erklærer klimakrisen for nettopp det det er; en krise. Jeg tror at med å være en tydelig stemme og med å gå foran, kan vi som samlede kirker være med på å stoppe den skumle utviklingen.

Les blogginnlegget til Silje H. Smørvik, menighetspedagog i Den norske kirke.

Derfor deltar innvandrere i 17. mai-feiringen

Oppslutningen om nasjonaldagsfeiringen i Norge ligger på verdenstoppen. Ni av ti sier at de feirer dagen og rundt 60 prosent av befolkningen deltar i offentlige arrangement. Det hevdes også at innvandrere slutter opp om feiringen. Stemmer dette og hva er i så fall grunnen til at også etniske minoriteter feirer 17. mai?

Av Pål Ketil Botvar, professor Universitetet i Agder og Olaf Aagedal, forskar ved KIFO.

Kvinnelige ledere – hva skal vi med dem?

«HURRA for NKR som har bestemt seg for å etablere et nettverk for kvinnelige ledere i kirker og menigheter! Jeg skulle gjerne deltatt i et slikt nettverk da jeg begynte som ungdomspastor i 1988».

Les blogginnlegget til Ingunn Folkestad Breistein, rektor Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole.

Hent barna våre hjem

Norske barn sitter innesperret i leire i Syria under umenneskelige forhold. For hver dag som går øker faren for deres sikkerhet, liv og helse. De må hentes hjem med sine mødre nå. Det haster! Norske kirkeledere kaster seg inn i kampen for å denne saken høyere opp på...

Gå sammen, be sammen og skape fred sammen

26.-30. august arrangerte South Sudan Council of Churches sin første generalforsamlingen etter at Sør-Sudan ble selvstendig stat og det gamle kirkerådet ble delt i to. NKR har siden midten av 90-tallet hatt et tett samarbeid med kirkerådet i Sudan og Sør-Sudan, og...

Husk å send søknad!

Menigheter som ikke leverte krav om tilskudd innen fristen i vår har nå fått en ny mulighet. Ny frist er 13.september! I motsetning til tidligere ble ikke tros- og livsynssamfunn i år minnet på søknadsfristen for statsstøtte. Dette førte til at over 60 tros-og...

Er det slik at alt er på stell i Norge?

Torsdag hadde Norges Kristne Råd et seminar under Arendalsuka med tittelen "Sterke historier om rettssikkerhet og statlig maktbruk i asyl". Her har vi oppsummert det pastor Frank Håvik, biskop emeritus Tor B. Jørgensen og Jon Ole Martinsen (NOAS - Norsk organisasjon...

Misjon, mangfold og menneskerettigheter

Onsdag inviterte Norges Kristne Råd i samarbeid med NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering og Laget Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag til debatt i Frelsesarmeens lokaler i Arendal. Utgangspunktet for debatten var Menneskerettighetenes paragraf 18 som...

Hva er et menneske verdt?

Tirsdag kveld på Arendalsuka var et par hundre mennesker samlet til økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken. Utenfor kirken ble vi møtt av mennesker med store prislapper merket 70 % avslag. De representerte prostituerte, barnearbeidere og husslaver. Sanggruppa...

Hva gjør din menighet for barns rettigheter?

Sommerferien går mot slutten, og menigheter og fellesskap over hele landet er nå i gang med å planlegge høstens oppgaver. Norges Kristne Råd ønsker dere lykke til med det som ligger foran, og vil benytte anledningen til å be dere samtale om hvordan menigheten kan...