Mottakende økumenikk

Olle Kristenson, direktør i Ekumenisk teologi i Sveriges kristna råd holdt foredrag for Rådsmøtet om mottakende økumenikk. Mottakende økumenikk er ikke å spørre «hva trenger andre å ta imot og lære fra vår tradisjon», men heller «hva er det vi i vår tradisjon trenger...

Kirke på nye måter

Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år frem i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til forskjell fra nå? Hvordan kan vi som kirker, menigheter og ledere forberede oss på å møte nye tider?

Les Generalsekretær Erhard Hermansen sitt blogginnlegg.

Gode ledere er gode forvaltere

«I en tid hvor både ledere, menigheter og virksomheter er under offentlig oppmerksomhet er det viktigere enn noen gang at vi er troverdige ledere og forkynnere.»

Les Sigmund Kristoffersen sitt blogg-innlegg.

Bön för Kristen enhet

Les kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge, Per Anders Sandgren, sitt blogginnlegg om bønn.
– Vi ber för varandra, vi ber för andra och vi ber med böner som är andras – det är ett sätt att uttrycka en synlig enhet som Kristus och den världsvida kyrkan ber för.

Jula er større enn vi tror

Jula er større enn jeg klarer å forestille meg. Den lar seg ikke begrense av norsk julefeiring og våre tider og tradisjoner. For når «vår norske jul» er over, begynner ortodokse kristne både i vårt land og over hele verden sin julefeiring. Neste uke viser den verdensvide kirken hvorledes Gud kom til jorden, i andre farger, tilbedelsesformer og tradisjoner. Nå lyder juleevangeliet på nytt på all verdens språk. Kirken er større enn jeg kan se for meg.

Deilig er jorden, eller?

Når jula ringes inn vil «Deilig er jorden» synges i de fleste kirker.
Den oppfordrer oss til å kjempe for en bedre verden, og den viser oss at Guds drøm er at alle Hans skapninger får oppleve at jorden faktisk er deilig.

Kirkene sammen

Les generalsekretær i det norske Baptistsamfunn, Terje Aadne, sitt blogginnlegg om advent med et fokus på håp og forventning.

Kirkene sammen, synlig og frimodig!

«kirkene sammen fremmer liv, i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet». Slik lyder Norges Kristne Råd sin visjon. Les generalsekretær Erhard Hermansen sitt innlegg som går inn på viktigheten av dette felleskapet.

Bærekraftsboka

Alle har hørt om FNs bærekraftsmål, men hvor godt kjenner du egentlig til målene? Og har du tenkt på hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle målene? Hjelpen er her, i form av ei flunkende ny bok, aldeles gratis.

Ikkevoldsprisen 2019

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg får Ikkevoldsprisen. Prisen deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.

Bønneuken for kristen enhet 2019

18 – 25 januar arrangeres bønneuken for kristen enhet. Dette er en uke der kristne blir minnet på Jesus sin bønn for sine disipler. 

Johannes 17, 21: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg

Klimatoppmøte

Vi står overfor et avgjørende valg der vi må velge mellom det vi som individer og nasjoner vil ha, og det planeten trenger for å forsørge alle de som bor her, både vi som lever nå og fremtidige generasjoner. Sannheten er at vi ikke kan vente lenger; ubesluttsomhet og passivitet er ikke et alternativ. Troen gjør det klart at vi har et valg. Tiden for å velge er nå.

Kirke i en ny tid

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid». Les mer om dette her.