Bevar planeten for barnas skyld

Jeg tror det er på tide at også kirkene erklærer klimakrisen for nettopp det det er; en krise. Jeg tror at med å være en tydelig stemme og med å gå foran, kan vi som samlede kirker være med på å stoppe den skumle utviklingen.

Les blogginnlegget til Silje H. Smørvik, menighetspedagog i Den norske kirke.

Derfor deltar innvandrere i 17. mai-feiringen

Oppslutningen om nasjonaldagsfeiringen i Norge ligger på verdenstoppen. Ni av ti sier at de feirer dagen og rundt 60 prosent av befolkningen deltar i offentlige arrangement. Det hevdes også at innvandrere slutter opp om feiringen. Stemmer dette og hva er i så fall grunnen til at også etniske minoriteter feirer 17. mai?

Av Pål Ketil Botvar, professor Universitetet i Agder og Olaf Aagedal, forskar ved KIFO.

Kvinnelige ledere – hva skal vi med dem?

«HURRA for NKR som har bestemt seg for å etablere et nettverk for kvinnelige ledere i kirker og menigheter! Jeg skulle gjerne deltatt i et slikt nettverk da jeg begynte som ungdomspastor i 1988».

Les blogginnlegget til Ingunn Folkestad Breistein, rektor Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole.

Jeg er oppstandelsen og livet

«En påskemorgen står jeg ved minnehallen i Stavern. Over holmene stiger solen frem og bader sjøen i det vakreste lyset. Folkene rundt meg stemmer i den ene påskesalmen etter den andre. Det vi ser, minner oss om det vi vet, lyset er sterkere enn mørket, og Jesu seier over døden blir min seier gjennom troen på ham.»

Les Erhard Hermansen sitt blogginnlegg denne påsken.

Jeg kjenner på håp

Av Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Jeg tenker tilbake på den store demonstrasjonen på plassen foran Folketinget i København noen uker tilbake, der tusenvis av ungdommer aksjonerte for en mer aktiv og ambisiøs klimapolitikk. Jeg kjenner på håp....

Brødet fra himmelen

Når vi ber «gi oss i dag vårt daglige brød», er det et uttrykk for de ulike behovene som finnes, slik som nok mat og rent vann, ja alt det grunnleggende vi trenger, og samtidig er det et uttrykk for vår solidaritet med alle som ikke har det de trenger.

Mottakende økumenikk

Olle Kristenson, direktør i Ekumenisk teologi i Sveriges kristna råd holdt foredrag for Rådsmøtet om mottakende økumenikk. Mottakende økumenikk er ikke å spørre «hva trenger andre å ta imot og lære fra vår tradisjon», men heller «hva er det vi i vår tradisjon trenger...

Kirke på nye måter

Hva venter oss som kirker og organisasjoner 20 år frem i tid? Hvordan ser samfunnet ut da til forskjell fra nå? Hvordan kan vi som kirker, menigheter og ledere forberede oss på å møte nye tider?

Les Generalsekretær Erhard Hermansen sitt blogginnlegg.

Reisebrev fra Roma

«Det er godt og betyr mye å få møte kollegaer fra hele Europa, oppdatere hverandre på det økumeniske arbeidet i de ulike land og dele erfaringer. Årets møte i Roma har også gitt oss mulighetene for å bli bedre kjent med situasjonen i Italia.»

Generalsekretær Erhard Hermansen er på møte i Roma med European National Councils of Churches.

Hadelandskirker

16 septemper så arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran der 15 ulike forsamlinger er representert. Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger sammen om å lage en felles gudstjeneste

Kirke i en ny tid

I løpet av mars har kirkelige ansatte og frivillige i hele landet vært samlet i ni regionaløkumeniske samlinger for å lære og diskutere hvordan kirkene vil se ut i framtiden.

Bærekraftsboka

Alle har hørt om FNs bærekraftsmål, men hvor godt kjenner du egentlig til målene? Og har du tenkt på hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle målene? Hjelpen er her, i form av ei flunkende ny bok, aldeles gratis.