Stilling ledig: Teologisk rådgiver (50%)

Stilling ledig: Teologisk rådgiver (50%)

Norges Kristne Råd søker etter teologisk rådgiver i en 50% stilling. En viktig del av Norges Kristne Råds arbeid er å legge til rette for teologisk dialog mellom medlemskirkene og kirkelederne, bidra til kompetansebygging og teologisk refleksjon slik at medlemskirkene...