Prisvinners takketale «Ikkevoldsprisen 2022»

Prisvinners takketale «Ikkevoldsprisen 2022»

Av Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Det er en stor ære å motta Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd. Hans drøm oppleves konkret og oppnåelig, men likevel så vanskelig i vår verden av i dag. Det er flere grunner...
Ikkevoldsprisen til Rosendorf Joys

Ikkevoldsprisen til Rosendorf Joys

– Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King Jr. vil vi oppmuntre og støtte dette, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd. Nominasjonskomiteen for...
Utdeling av Ikkevoldsprisen utsettes

Utdeling av Ikkevoldsprisen utsettes

Ikkevoldsprisen deles normalt ut tredje mandag i januar, som er den offisielle Kingdagen. Med bakgrunn i smittevernsituasjonen og restriksjonene som er pålagt nå, utsettes utdeling av ikkevoldsprisen til mandag 25. april. Ikkevoldsprisen deles ut hvert år. Den skal...