I tjeneste fra barnsben av

I tjeneste fra barnsben av

Anne-Margrete bor på øya Værøy, en liten øy vest for Bodø. Sammen med mannen har hun dedikert livet til å tjene Gud og lokalmiljøet gjennom pinsekirken, blant annet gjennom å arrangere kjempepopulære barneleirer på den nedlagte flyplassen på Værøy. Navn:...