Sammen for Ukraina

Sammen for Ukraina

På bakgrunn av situasjonen i Ukraina går kirke-Norge sammen for en økumenisk fredsgudstjeneste tirsdag 1 mars kl 19.00 i Trefoldighetskirken – freds og forsoningskirken i Oslo. Gudstjenesten sendes direkte på NRK2. Kirkene i Norge er alvorlig bekymret for befolkningen...
Protest mot militærkuppet i Myanmar

Protest mot militærkuppet i Myanmar

1. februar tok militæret over makten i Myanmar. Situasjonen i landet er fremdeles fastlåst, og det folkelige opprøret mot militærkuppet øker stadig i omfang. Vi fordømmer dette udemokratiske overgrepet på sterkeste. Vi står sammen med Baptistsamfunnet i protest mot...
Vedvarende utfordringer for verdens yngste land

#SouthSudanIsCalling

Den 22 februar er det et år siden den revitaliserte fredsavtalen i sør-Sudan kom på plass. I forbindelse med en 10 dagers handlingskampanje for fred, har det kristne rådet i sør-Sudan (SSCC), sivilsamfunnsforumet i sør-Sudan (SSCSF) og kvinnekoalisjonen for fred i...