NOAS – en stemme for de stemmeløse

NOAS – en stemme for de stemmeløse

NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) er en ideell organisasjon som jobber for å fremme og beskytte rettighetene til asylsøkere og flyktninger i Norge. Vi tok en prat med NOAS om hvilke utfordringer de står ovenfor.  NOAS er stemmen for de stemmeløse,...