Norges Kristne Råd (NKR) har mange samarbeidsrelasjoner knyttet til forskjellige tema vi arbeider med. Her er en oversikt over de samarbeidsrelasjonene som er formalisert ved medlemsskap.

I Norge:

  • NKR er medeier i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
  • NKR er medlem av Frivillighet Norge.
  • NKR er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap.
  • NKR er observatør i Kristelig Studieforbund (K-stud).
  • NKR er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
  • NKR er en av stiftelsesorganisasjonene i organisasjonen ”Rom i arbeidslivet”.
  • NKR har to observatører i samtalegruppa mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge.
  • NKR er medlem i Knif Trygghet.

Internasjonalt:

  • NKR er medlem av Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB)
  • Sekretariatet følger opp kontakt og samarbeid med økumeniske råd og kirker i Norden og Baltikum samt økumeniske råd i Europa og globalt.