Samarbeidsrelasjoer

Den teologiske samtalen er en viktig del av økumenisk samarbeid

Norges Kristne Råd (NKR) har mange samarbeidsrelasjoner knyttet til forskjellige tema vi arbeider med. Her er en oversikt over de samarbeidsrelasjonene som er formalisert ved medlemsskap e.l.:

I Norge:

  • NKR er medeier i Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
  • NKR er medlem av Frivillighet Norge.
  • NKR er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap.
  • NKR er observatør i Kristelig Studieforbund (K-stud).
  • NKR er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
  • NKR er en av stiftelsesorganisasjonene i organisasjonen ”Rom i arbeidslivet”.
  • NKR har to observatører i samtalegruppa mellom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge.
  • NKR er medlem i Knif Trygghet.

Internasjonalt:

  • NKR er medlem av Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB)
  • Sekretariatet følger opp kontakt og samarbeid med økumeniske råd og kirker i Norden og Baltikum samt økumeniske råd i Europa og globalt.