Personvernerklæring

Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn. Vi ønsker å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom trossamfunnene og være et redskap for samhandling i kirker og samfunn.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, og e-post adresse. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.  

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hvilke personopplysninger er det aktuelt for oss å lagre?

Det vil være naturlig at vi lagrer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt organisasjon/kirkesamfunn til personer som representerer våre medlemssamfunn eller samarbeidspartnere eller deltar i våre aktiviteter.

Hvorfor trenger vi disse opplysningene?

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler om medlemskap, for å nå representanter fra de ulike trossamfunnene og deltakere i våre nettverk, og for å oppfylle avtaler i forbindelse med at du har meldt deg på et kurs/arrangement.

Rutine for sletting av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med deltakelse på kurs og samlinger eller representasjon, slettes når et arrangement er gjennomført eller perioden for representasjon/deltakelse i nettverk er utløpt, hvis det ikke er innhentet samtykke til lagring utover dette.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Samtykke

Der du aktivt har samtykket til det, kan personopplysningene benyttes til å gi deg informasjon til bruk utover det som er nevnt ovenfor. F.eks. kan vi be om samtykke til at vi beholder kontaktinformasjon for å sende invitasjoner eller informasjon på et senere tidspunkt. Et annet eks. kan være at vi ber om samtykke til at vi tar bilder fra arrangementer og disse deles i årsrapport, på Facebook eller på nettsiden vår.

 

Sikkerhet i behandlingen av personopplysninger

Norges Kristne Råd sikrer dine personopplysninger både gjennom fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Dataene er lagret hos eksternt datasenter i Norge. Tilgang til dataene gis kun for ansatte i Norges Kristine råd og skjer gjennom krypterte linjer.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forordning (Nytt EU-traktat gjeldende fra 25.mai 2018).

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

NKR benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på din datamaskin eller mobile enhet for å kunne kjenne deg igjen neste gang du besøker nettsider. Informasjonskapsler brukes gjerne for å gjøre brukeropplevelsen på nettsider bedre og å huske brukerpreferanser på nettside.

Norges Kristne Råd bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å
• sørge for at nettsidene fungerer optimalt
• analysere besøksstatistikk og bedre funksjonalitet
• gi relevant og tilpasset informasjon

Dersom innstillingene i din nettleser er satt til å akseptere informasjonskapsler, samtykker du i at NKR bruker informasjonskapsler når du besøker våre nettsider.

 

Les mer om informasjonskapsler i vår cookie-erklæring.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og du kan kreve retting eller sletting av opplysningene.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til følgende adresser:

E-post til: post@norkr.no

eller skriftlig henvendelse til:

[Norges Kristne Råd
Rådhusgt.1-3, 0551 Oslo

 

 

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post