Kirke på nye måter

Webinar og fagsamlinger

Er kirken for alle?

Webinar arrangert 18. november 2020 om integrering av mennesker med ulike kulturbakgrunn.

Dagens gjester: Maicon Steuernagel (Oslo Interntional Church), Shalome Croos (Ung Baptist, Tamil Grace Evangelical Church), Øyvind Stabrun (Dnk i Groruddalen), Anne Mari Schiager Topland og Mozhgan Krohn-Rad (Oslo storbymenighet), Cristina Pereyra-Paz (student Ansgar høyskole).

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.

Kirke på nye måter

Webinar arrangert 19. mai 2020 om hvordan vi kan være kirke på nye måter i Norge i dag.

Dagens gjester: Erik Andreassen (Oslo misjonskirke), Biskop Graham Cray (Church of England) og Robert Erlandsen (DNA-fellesskapet)

Webinaret ble ledet av Erhard Hermansen, Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.