Kirke på nye måter

Webinar og fagsamlinger

Webinar i opptak

Å være kirke på nye måter, norske fortellinger

Webinar arrangert onsdag 10. april 2024 der vi får høre norske fortellinger om det å være kirke på nye måter.

Dagens gjester: Tone Berg og Laila Granseth (Oslo), Anne Berit Mathisen (Stavanger), Christoffer Egeland (Flekkefjord), Jostein Nielsen (Kragerø), Kjell Arvid Nielsen (Sandnes).

Webinaret ble ledet av Ann Pender.

Messy Church i Norge

Webinar arrangert onsdag 17. januar 2024 der en ser nærmere på satsningen på Messy Church i Norge.

Dagens gjester: Karin Kvalvaag Malmin og Irene Gundersen fra Søndagsskolen Norge, og Ragnhild Kristensen Bøhler fra NMSU.

Webinaret ble ledet av Øivind Refvik og Kjetil Sigerseth.

Hva slags lederskap trengs i dagens kirke?

Webinar arrangert mandag  25. september 2023 der en ser nærmere på hva som skal til for å lede kirken i dag.

Dagens gjester: Egil Elling Ellingsen (pastor i IMI-kirken i Stavanger), Olav Fykse Tveit (biskop og preses i Den norske kirke), Christian Alsted (biskop i Metodistkirken).

Webinaret ble ledet av Trine Syvertsen og Knut Refsdal

Åpenhet i samfunnet for prat om tro

Webinar arrangert tirsdag 14. mars 2023 der en ser nærmere på hvilket rom som finnes i dagens samfunn for prat om tro.

Dagens gjester: Marianne Magnussen (diakon og samfunnsviter), Erlend Indergaard (pastor i Betel Trondheim), Joel Haldorf (rådgiver i tankesmien Skaperkraft) og Knut Refsdal (tilsynsprest i Metodistkirken).

Webinaret ble ledet av Kjetil Sigerseth.

Frivillighet som skaper tilhørighet

Webinar arrangert torsdag 3. november i samarbeid med Den norske kirke v/Kirkerådet.

Dagens gjester: Eirik Aadland Tappel (prest og stipendiat ved VID Stavanger) og Knut Refsdal (tilsynsprest i Metodistkirken).

Webinaret ble ledet av Einar Tjelle.

Kirke på nye måter for ungdom

Webinar arrangert tirsdag 3. oktober 2022 om hvordan vi kan være kirke av og med ungdom i en ny tid.

Dagens gjester: Kristian Tjemsland (prest og misjonær), Camilla Mariann Cazon (Stavanger) og Elise Skjærven Aas (Bergen), Malin Strand (Blå Kors Ung) og Kristian Landro (Young Life Norge).

Webinaret ble ledet av Kjetil Sigerseth.

Kirke på nye måter i Danmark og Sverige

Webinar arrangert torsdag 28. april 2022 om arbeidet med Nya sätt at vara kyrka i Sverige og Kirke på vej i Danmark.

Dagens gjester: Björn Gusmark (prest og prosjektleder for Nya sätt att vara kyrka) og Peter Tingleff (prest og prosjektleder for Kirke på vej).

Webinaret ble ledet av Øivind Refvik.

Kurs som møtepunkt mellom kirke og samfunn

Webinar arrangert torsdag 20. januar 2022 om hvordan et bredt samarbeid rundt kurs kan være med å ta bort hindringer mellom kirke og samfunn.

Dagens gjester: Ommund Rolfsen (sosiolog og menighetsdoktor), Laila Benjaminsen (daglig leder på frivillighetssentralen i Tjeldsund), Helen Byholt Lovelace (diakon og pastor i Tjeldsund metodistmenighet).

Webinaret ble ledet av Kjetil Sigerseth og Knut Refsdal.

Future Church – Fremtidens kirke

Webinar arrangert mandag 29. november 2021 om perspektiver fra Future Church inn mot etablerte og nye kirker i landet vårt.

Dagens gjest: Will Mancini (Future Church Co.)

Webinaret ble ledet av Tin Mörk og Kjetil Sigerseth.

Å bryte ny mark i en etterkristen tid

Webinar arrangert tirsdag 28. september 2021 om hvordan vi kan legge bedre rette for pionerskap  i kirkene.

Dagens gjester: Mattias Neve (Forge Sverige), samt Jarle Råmunddal og Roy Elling Foss (Misjonskirken Norge). 

Webinaret ble ledet av Knut Refsdal og Bente Sandtorp.

Kirke på nye måter i Den norske kirke

Webinar arrangert av Den norske kirke 20. mai 2021 om hvordan vi kan være kirke på nye måter.

Dagens gjester: Knut Refsdal (tilsynsprest i Metodistkirken og tidligere generalsekretær i Norges Kristne Råd), Graham Cray (biskop i Den angelikanske kirke),  Anne Margrethe Ree Sunde (prest og prosjektleder for U-kirke i Stavanger), Rolf Erik Hanisch (sokneprest i Randesund menighet, Dnk).

Webinaret ble ledet av Einar Tjelle (seksjonsleder for økumenikk og dialog i Kirkerådet) og Knut Hallen (dagligleder for samarbeid menighet og misjon).

Kirken som samfunnsbyggende kraft

Webinar arrangert 21. april 2021 om hvordan kirkene utnytter sitt potensiale i å være en samfunnsbyggende kraft.

Dagens gjester: Øystein Gjerme (Pinsebevegelsen), Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen), Truls Liland (NLA) og Kjetil Sigerseth (NKR).

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Theódóra Karlsdóttir Welander.

Fresh Expressions of Churches – Fra England til Norge

Webinar arrangert 17. februar 2021 om hvordan vi i Norge best kan anvende 20 års erfaringer fra arbeidet med Fresh Expressions of Church i England.

Dagens gjester: Knut Tveitereid (praktikumleder ved MF vitenskapelige høyskole) og Morten Holmqvist (sokneprest i Ljan menighet i Dnk i Oslo)

Webinaret ble ledet av Øivind Refvik og Knut Refsdal.

Er kirken for alle?

Webinar arrangert 18. november 2020 om integrering av mennesker med ulike kulturbakgrunn.

Dagens gjester: Maicon Steuernagel (Oslo Interntional Church), Shalome Croos (Ung Baptist, Tamil Grace Evangelical Church), Øyvind Stabrun (Dnk  i Groruddalen), Anne Mari Schiager Topland og Mozhgan Krohn-Rad (Oslo storbymenighet), Cristina Pereyra-Paz (student Ansgar høyskole).

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.

 

Kirke på nye måter

Webinar arrangert 19. mai 2020 om hvordan vi kan være kirke på nye måter i Norge i dag.

Dagens gjester: Erik Andreassen (Oslo misjonskirke), Biskop Graham Cray (Church of England) og Robert Erlandsen (DNA-fellesskapet)

Webinaret ble ledet av Erhard Hermansen, Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth. 

Ressurser fra andre fagsamlinger