Kirke på nye måter

Webinar og fagsamlinger

Webinar i opptak

Kirke på nye måter i Den norske kirke

Webinar arrangert av Den norske kirke 20. mai 2021 om hvordan vi kan være kirke på nye måter.

Dagens gjester: Knut Refsdal (tilsynsprest i Metodistkirken og tidligere generalsekretær i Norges Kristne Råd), Graham Cray (biskop i Den angelikanske kirke),  Anne Margrethe Ree Sunde (prest og prosjektleder for U-kirke i Stavanger), Rolf Erik Hanisch (sokneprest i Randesund menighet, Dnk).

Webinaret ble ledet av Einar Tjelle (seksjonsleder for økumenikk og dialog i Kirkerådet) og Knut Hallen (dagligleder for samarbeid menighet og misjon).

Kirken som samfunnsbyggende kraft

Webinar arrangert 21. april 2021 om hvordan kirkene utnytter sitt potensiale i å være en samfunnsbyggende kraft.

Dagens gjester: Øystein Gjerme (Pinsebevegelsen), Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen), Truls Liland (NLA) og Kjetil Sigerseth (NKR).

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Theódóra Karlsdóttir Welander.

Fresh Expressions of Churches – Fra England til Norge

Webinar arrangert 17. februar 2021 om hvordan vi i Norge best kan anvende 20 års erfaringer fra arbeidet med Fresh Expressions of Church i England.

Dagens gjester: Knut Tveitereid (praktikumleder ved MF vitenskapelige høyskole) og Morten Holmqvist (sokneprest i Ljan menighet i Dnk i Oslo)

Webinaret ble ledet av Øivind Refvik og Knut Refsdal.

Er kirken for alle?

Webinar arrangert 18. november 2020 om integrering av mennesker med ulike kulturbakgrunn.

 

Dagens gjester: Maicon Steuernagel (Oslo Interntional Church), Shalome

Croos (Ung Baptist, Tamil Grace Evangelical Church), Øyvind Stabrun (Dnk

i Groruddalen), Anne Mari Schiager Topland og Mozhgan Krohn-Rad (Oslo

storbymenighet), Cristina Pereyra-Paz (student Ansgar høyskole).

Webinaret ble ledet av Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth.

 

Kirke på nye måter

Webinar arrangert 19. mai 2020 om hvordan vi kan være kirke på nye måter i Norge i dag.

Dagens gjester: Erik Andreassen (Oslo misjonskirke), Biskop Graham Cray (Church of England) og Robert Erlandsen (DNA-fellesskapet)

Webinaret ble ledet av Erhard Hermansen, Bente Sandtorp og Kjetil Sigerseth. 

Ressurser fra andre fagsamlinger