Kirke på nye måter

Ressurser til inspirasjon og nytte

Podcast

 

Innlegg

Bøker

 

Norske fortellinger

Artikler

Webinar og fagsamlinger

 

Ressursgruppe

Norges Kristne Råd har satt sammen en bred ressursgruppe for Kirke på nye måter. Gruppen skal være en ressurs for samle, løfte frem, inspirere og heie på alle gode initiativ og pionertiltak innen dette feltet.

  • Kjetil Sigerseth (Norges Kristne Råd)
  • Bente Sandtorp (Home Church)
  • Knut Refsdal (Metodistkirken)
  • Cristina Pereyra-Paz (Pinsebevegelsen)
  • Øivind Refvik (NMS/Den norske kirke)
  • Theódóra Karlsdóttir Welander (Frelsesarmeen)

Ta kontakt med oss

Vi setter pris på om du tar kontakt med ressursgruppen eller Norges Kristne Råd om du har en erfaring du kan dele, brenner for saken, eller lurer på noe rundt Kirke på nye måter.

Kjetil Sigerseth leder ressursgruppen og er ansatt i Norges Kristne Råd som prosjektleder for Kirke på nye måter.

Prosjektleder Kjetil Sigerseth (NKR)

Gode eksempler fra våre naboland

På denne ressurssiden finner du ressurser, lenker og eksempler også på hva som skjer på dette området i andre land.

Videoen som vises her gir oss et innblikk i et spennende arbeid som gjøres rundt den lokale samlingplassen Inspire i byen Chemnitz i Tyskland (nær den Tsjekkiske grensen).

Lengre ned på siden vil du finne flere slike eksempler fra Sverige og England. Flere eksempler fra disse landene finner du også her:

 

Kirken tar form …

Emerging church