Kirke på nye måter

Bøker og rapporter

 

Ny doktorgr. avhandling om fremvoksende kirker

Boken In Persuit of Proximity er resultatet av doktorgradsarbeidet til Mattias J. Neve. Her har han blant annet sett nærmere på fire ulike «Emerging churches» i Sverige.

Her er det mye spennende å få innsyn i, mye som trolig også er svært relevant i en norsk kontekst. Ett av grepene Neve gjør, er blant annet å se på fire ulike strømninger som preger de nye fremvoksende kirkene i Sverige i mer eller mindre grad. Disse strømningene er:

  • Fremvoksende teologiske strømninger
  • Alternative gudstjeneste strømninger
  • Ny-monastiske strømninger
  • Misjonale strømninger

Boken er på engelsk og er tilgjengelig hos Amazon enten som papirback utgave eller på Kindle (digital utgave).

Se mer om boken ved å  følge lenken.

Vi vil også anbefale samtalen om avhandlingen som du kan se i videoen som du finner over (for mobil) eller til venstre (for andre skjermer). Her belyses mer av det Neve har funnet frem til gjennom dette doktorgradsarbeidet (hele samtalen varer i ca. 45 minutter).

Mattias J. Neve er pastor og sentral i arbeidet med menighetsutvikling, menighetsplanting og pionerutdannelse i Sverige. Han leder blant annet Forge Sverige og er tilknyttet Vineyard bevegelsen.

Ressurser fra Fresh Expressions of Church i England