Kirke på nye måter

Pionerutdanning og andre kurs

 

Ordinære utdannelsesløp (som i særlig grad ivaretar den misjonale og kontekstuelle dimensjonen)

Master in Theology and Ministry

NLA Høgskolen har satt sammen en mastergrad som er utviklet for å hjelpe studentene og kirken så vi blir bedre i stand til å møte den endringen vi har sett når det gjelder kirkens og den kristne troens posisjon i samfunnet vårt.

Studiet er også tilpasset til å kunne fungere som fjerstudium, med nettundervisning, individuell oppfølging og noen gruppesamlinger i Bergen.

Se mer om utdannelsen.

Andre relevante kurs og skoleringstilbud

Visjons- og inspirasjonsdager

Norges Kristne Råd kan gjennom ressursgruppa for Kirke på nye måter, i samarbeid med kirkene (lokalt og/eller nasjonalt), tilby lokale visjons- og inspirasjonsdager der vi sammen med dere spør hvordan en kan være kirke på nye måter her i denne settingen.

Ta kontakt med prosjekteleder Kjetil Sigerseth (tlf. 924 47 755) for å avklare mulighetene for et besøk hos dere.

Les mer om tilbudet.

Utrustende lederskap

NaMu Norges nettkurs i utrustende lederskap er et kurs utenom det vanlige der målet er å forløse mer av det lederpotensialet som bor både i deg og de menneskene du har rundt deg.

Pedagogisk er kurset er lagt opp ved å kombinere undervisning, grupperefleksjon, en personlig lederskapstest, selvstudium/egenrefleksjon og individuell veiledning over et halvt år.

Les mer om kurset.

Se opptak av webinaret En leder som utruster nye ledere.