AVLYST! Seminar: Fra religionsmonopol til livssynsåpent samfunn

AVLYST! I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og vedtak i beredskapsgruppen ved arrangørstedet, Det Teologiske Menighetsfakultetet, avlyser vi det planlagte seminaret tirsdag 17.3. Vi har en intensjon om å gjennomføre seminaret på et senere tidspunkt.

 

 

I forbindelse med 175 års-markering av den første Dissenterloven inviterer Norges Kristne Råd, MF vitenskapelig høyskole og Ansgar Teologiske Høgskole til åpent seminar:

FRA RELIGIONSMONOPOL TIL LIVSSYNSÅPENT SAMFUNN

PROGRAM:

09:00: Åpning

            Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges Kristne Råd.

            Jorunn Hallaråker Heggelund, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

09:30: Dissenterlovgivningens historie Dissenterlovgivningens historie:

             Ingunn Folkestad Breistein, Professor i kirkehistorie og rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole:

10:00:  Den kristelige stat.

            Per Kristian Aschim, Fagsjef i Presteforeningen og Amanuensis 2 ved Menighetsfakultetet.

10:30:  Pause

10:45:  «De andre»  – mormonene og andre religiøse grupper på 1800-tallet.

             Frode Ulvund, Professor i historie Universitetet i Bergen

11:15:  Frikirkebevegelsene og religionsfriheten –  hvor fikk de ideen fra?

             Dag Nygård, Spesialrådgiver i Norges Kristne Råd.

11:45: Lunsj

12:30Den nye trossamfunnsloven og Grunnlovens §16.

            Eivind Smith. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

            Responser og plenumsamtale.

13:15: Det livssynsåpne samfunn: Hvordan ser det ut nå?

            Sturla Johan Stålsett. Professor i diakoni, religion og samfunn.

13:45: Pause

14:00:  Panelsamtale

Panel: Ingrid Rosendorf Joys, Harald Hegstad, Ingvild Thorson Plesner, Erhard Hermansen og Sturla Stålsett.

14:45:  Oppsummering

15:00: Slutt

Med forbehold om endringer.

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *