Offentlig omsorg som tar tro på alvor?

Tar staten og kommunene tro og religiøse behov i omsorg og andre sosialt arbeid på alvor? Hvordan er oppfølging av tro og livssyn blant enslige mindreårig flyktninger i bofelleskap? Norges Kristne Råd inviterer til et seminar med presentasjoner fra en studie tro og livssyn i omsorgsarbeid etterfulgt med respons fra fag og politisk ansvarlige myndighets organer og tro og livssynsorganisasjoner.

Se event!

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *