Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Vi held fram med samtalen vi starta i Kulturkirken Jakob saman med unge religiøse leiarar.

I Grunnlova §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Med dette som utgangspunkt spør vi igjen: Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar, er dette verdiar for alle? I samtalen, leia av Håkon Sigland, vil representantar frå Den norske kyrkje, Norges Unge Katolikker, Baptistkirken Norge, med fleire, vera tilstades.

Deltakarar: Sara Faugstadmo Berg, Elise Aas, Stephen Trotter og Sajid Raheem

Moderator: Håkon Sigland

Medarrangør: Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn

Se mer: https://moster2024.no/arrangementer/grunnlova-sine-kristne-og-humanistiske-verdiar—verdiar-for-alle

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *