Når friheten blir totalitær

Vi hevder å leve i et liberalt samfunn hvor individets frihet står høyt i kurs. Grensen for hva som oppfattes som akseptabel adferd og holdning blir mer og mer uklar. Men hvor liberalt kan samfunnet være uten at det går ut over de som ikke passer inn? Mange trossamfunn opplever intoleranse mot en del av de holdninger og meninger de har ut fra en teologisk overbevisning – i enkelte tilfeller ansett som brudd på loven. Hvordan kan staten sikre et raust meningsrom som ivaretar mangfoldet? Hvilken rolle kan kirker, tros- og livssynssamfunn spille? Hvor går grensen for trosfrihet og ytringsfrihet i et liberalt samfu Se programmet her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21120

Arrangementet er ferdig.

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *