Det råeste av alle ord

Det råeste av alle ord

Det råeste av alle ord Er det som berga meg På bånn av synd og utlevd liv Blei nåde til en vei Hvem trur at det fins håp igjen Når alt er knust og tapt Men nåde rakte ut ei hand Og da blei trua skapt Jeg har vært gjennom angst og slit Og sett det verste skje Men...
Bønn i krise

Bønn i krise

Jeg er usikker Herre! Jeg er usikker. Hva vil skje med meg? Hva vil skje med dem jeg er glad i? Jeg er redd. Hva kan kroppen min tåle? Hva kan arbeidsplassen min bære? Jeg kommer til deg, Herre. Hør på meg. Bli hos meg. Vær stø som et fjell. Vær trygg som en festning....
Bønn i krise

Vi er redde, far..

Vår Far, vi er redde nå. Vi har ikke opplevd dette før. Hjelp oss å finne et trygt feste for våre føtter, en varmende favn hos deg når det ukjente skremmer oss. Gi oss alle å kjenne dine styrkende, evige farsarmer, og mot til å overgi oss til dem! La oss kjenne...

Gud..

du, som er livets giver, Vi tok godene for gitt, Nå tas så mye fra oss for en tid. Da demrer det for oss at vi har dyrket gavene i stedet for å søke Giveren, Tilgi oss, og vær oss nådig! Lær oss nå å skjelne mellom det kostbare og det verdiløse, det som gir liv, og...
Bønn i krise

En bønn for Herrens trofasthet

Av pater Haavar Simon Nilsen OP, Sankt Dominikus kloster, Oslo «Herren er min tilflukt, han frir meg fra jegerens snare. Fra alt som vil skade meg. Fra jegerens snare». Gjennom hele fastetiden synger brødrene i Sankt Dominikus kloster disse ordene hentet fra salme 91...