Bønneuken for kristen enhet

Tema

Materiell

Arkiv

Arkiv

Bønneuka 2021

18. – 25. JANUAR 2021 og heile resten av året

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuken 2021

 

Bønneuka 2021

18. – 25. JANUAR 2021 og heile resten av året

Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Sml. Joh 15,5-9)

Bønneuken 2021

 

Bønneuka 2019

18. – 25. JANUAR 2019 og hele resten av året

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. 5 Mosebok 16,18-20

Bønneuka 2018
18. – 25. JANUAR 2018 og hele resten av året

Herre, di høgre hand er herleg i makt. 2 Mosebok 15,6

Bønneuka 2017
18. – 25. JANUAR 2017 og hele resten av året

Forsoning – For Kristi kjærlighet tvinger oss. 2.Kor 5,14

Bønneuka 2016
18. – 25. JANUAR 2016 og heile resten av året

Kalla til å forkynna Herrens storverk (sjå 1 Pet 2,9)

Bønneuka 2015

18. – 25. JANUAR 2015 og hele resten av året

Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» (jf. Joh.4,7)

Bønneuka 2014
18. – 25. JANUAR 2014 og hele resten av året

 

Er Kristus delt? (jf. 1. Kor 1, 1-17)