Kirkene sammen i enhet og mangfold

Den andre uken av Kirkenes Verdensråd sin generalforsamling i Karlsruhe i Tyskland er godt i gang. I løpet av de siste dagene skal en rekke uttalelser og resolusjoner vedtas, og dermed synliggjøre det generalforsamlingen har diskutert og enes om.

De norske delegatene (Ingeborg Midttømme til høyre og Kjetil Fretheim i midten bak)

Generalsekretæren gratulerer nye norske medlemmer i sentralkomiteen

Tirsdag ettermiddag ble ny sentralkomite i Kirkenes Verdensråd valgt. Sentralkomiteen fungerer som det viktigste beslutningsorganet i Kirkenes Verdensråd mellom generalforsamlingen, og består av 150 personer. Den er ansvarlig for å gjennomføre retningslinjene vedtatt av generalforsamlingen, ha tilsyn med KV programmene og administrere budsjettet.

– Vi er svært glade for at blant de 150 medlemmene av sentralkomiteen er to fra Norge, og vi vil gratulere biskop Ingeborg Midttømme og Kjetil Fretheim prorektor på MF Vitenskapelige Høyskole med plass i sentralkomiteen, sier Erhard Hermansen. 

Forsonet mangfold

Den norske delegasjonen består av medlemmer fra fem av Norges Kristne Råd sine medlemskirker og to tilsluttede økumeniske organisasjoner. Til sammen deltar rundt 30 fra Norge under generalforsamlingen.

styret
Representater fra styret i Norges Kristne Råd i Karlsruhe

– Det har vært viktig for oss å bringe ulike kirkeledere fra Norge til generalforsamlingen. Selv om det bare er Den norske kirke som er medlemskirke og som har stemmerett, betyr deltakelse fra kirkeledere fra Norge mye, både for generalforsamlingen og i det videre arbeidet hjemme, sier Hermansen.

Jarle Skullerud, synodeleder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke forteller at det er viktig at kristne fra hele verden og fra ulike kirkesamfunn møtes til samtaler og felles gudstjenesteliv. 

– Vi blir rikere av å ta del i hverandres former for tros- og gudstjenesteliv. Det er sterkt å oppleve fellesskap på tross av store forskjeller i livssituasjon og engasjement i ulike saker, sier han, og legger til, – Jeg opplevde igjen møter med trossøsken fra svært ulike tradisjoner og kulturer som trosstyrkende, inspirerende og positivt utfordrende.

Leder i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke, Kristine Sandmæl understreker at en generalforsamling med møtepunkt for mennesker fra hele verden er viktig på mange plan.

– Her treffes mennesker som står langt fra hverandre i mange temaer, og noen som også står på ulike sider i konflikter. På generalforsamlingen møtes vi i gjensidig respekt med ønske om å forsones i Kristus og finne veien videre sammen i et forsonet mangfold. Det er spennende dager som skal sette kursen videre for Kirkenes verdensråd de neste åtte årene. 

Myter og konspirajonsteorier

Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen, forteller at det ble en god erfaring for henne å delta i Karlsruhe, både i det åndelige felleskapet, i de ulike temasesjonene og i samtaler med dem jeg møtte.

Ingunn Ulfsten er daglig leder i Pinsebevegelsen, her sammen med Anatolye Raychynets (Ass. generalsekretær i det ukrainske bibelselskapet og pinsevenn) og Erhard Hermansen

– Kristne søstre og brødre fra hele verden som var samlet under mottoet «Kristi kjærlighet beveger oss til forsoning og enhet»

Men hun har også erfart at myter og konspirasjonsteorier om den økumeniske bevegelsen har fått enkelte til å reagere på hennes deltakelse. Til avisen Vårt Land forteller hun at kommentarer på sosiale medier som «Jeg gremmes! Pinsevenner har ingenting å gjøre i den klubben», ikke overrasker henne, for gamle erfaringer, myter og konspirasjonsteorier lever og dyrkes fortsatt. 

Generalsekretær Erhard Hermansen sier i samme artikkel i Vårt Land at han gjenkjenner motstanden Ulfsten beskriver fra enkelte, men opplever det likevel som marginalt.

– Vi ser i stedet en større åpenhet for økumenisk fellesskap i frikirker, nasjonalt og globalt, og opplever heller ikke at slik motstand er representativt for yngre generasjoner av pinsevenner.

– Vi opplever at det er bredde rundt bordet i Norges Kristne Råd, og de som aktivt tar del i det økumeniske fellesskapet erfarer at det er rom for ulikheter, legger han til.

Vi er kalt til å være én, som kirker og som Kristi etterfølgere

Fykse Tveit i samtale med kirkeledere på generalforsamlingen

Det sa preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit i sin hilsen til generalforsamlingen. Tveit som fra 2010 til 2020 var generalsekretær i Kirkens Verdensråd har både vært sentral i planleggingen av generalforsamlingen og i utformingen av temaet «Kristi kjærlighet beveger verden til forsoning og enhet».

Oppgaven med å være ett som fellesskap av kirker er utgangspunktet og målet for vårt arbeid, sa han og la til, – Vi, kirkene, trenger et globalt økumenisk fellesskap av kirker som leder oss i vår bekjennelse og i omvendelse fra våre synder, lede oss i endring fra ødeleggelsene, hindringene og uvitenheten om den fulle betydningen av å være ett. Vi er kalt til å være én som kirker, som Kristi etterfølgere.

Ungdom har en nøkkelrolle

Et viktig tema som berøres i både gudstjenestefeiring, i tematiske samlinger for forhandlinger er klimakrisen. Og mange er spent på hvordan dette endelig blir formulert i policy-statements og unity dokumentet. 

– Med mindre innsatsen til ungdom mobiliseres for institusjonell endring, vil deres innsats for å leve bærekraftig, etisk og bevisst på forbruk ikke ha noen innvirkning, advarte Ruth Mathen, delegat fra Malankara Syrisk ortodokse kirke 

– Det er et stort krav fra unge mennesker, sa Mathen på spørsmål om hvordan ungdom kan være ansvarlig for å holde selskaper ansvarlige for klimarettferdighet. – Det er ikke bare unge menneskers oppgave. Det er oppgaven til enhver borger på denne planeten, fortsatte hun.

Generalsekretær i ACT-alliance Rudelmar Bueno de Faria la til at mens organisasjonen for tiden reagerer på nødsituasjoner over hele verden – både storskala kriser som krigen i Ukraina, så vel som «glemte» nødsituasjoner i Afghanistan, Jemen og Sør-Sudan – er den også engasjert i programmer som tar for seg klimarettferdighet, kjønnsrettferdighet, fred og menneskelig sikkerhet, migrasjon og fordrivelse og reduksjon av katastroferisiko.

– Vårt arbeid henger sammen, sa han. – Vi mener at ikke humanitært utviklingsarbeid og påvirkningsarbeid bør skilles i siloer.

Flom-katastrofe

Dagfinn Høybråten tilstede på generalforsamlingen

Flere av delegatene fra Pakistan må reise hjem fra Karlsruhe tidligere enn planlagt på grunn av flommens ødeleggelser i hjemlandet. Kirkens Nødhjelp er til stede i området, og oppfordrer menigheter til forbønn og ekstra offerinnsats for de berørte

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten som også er på KVs generalforsamling forteller at det er en krevende nødhjelpsrespons de er i gang med. 

– Konsekvensene av flommen er enorme, og det er nå stor risiko for utbredelse av vannbårne sykdommer. Det er en kamp mot klokka for å redde liv, sier Høybråten.

Previous

Next

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ønsker du å dele?

Gjerne del dette innlegget med dine venner!